COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2014

Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu (G. B. Shaw)

Datum: 2. 6. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Podíváte-li se na pranostiky, které se váží k měsíci červnu, zjistíte, že většina z nich je spjatá s deštěm a předvídáním úrody. Tak například: O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu (1. června); Medardova kápě – čtyřicet dní kape, Pláče-li Medard, i ječmen zapláče (8. června); Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích (11. června); Do Jana Křtitele nechval ječmene (24. června) atp.

Není to nic zvláštního, protože na úrodě a její kvalitě byli lidé od nepaměti existenčně závislí. Po tisíce let se lidstvo snaží ukojit jednu ze svých základních životních potřeb, potřebu nasycení, aby přežilo. Ovšem ani dnes se mu to nedaří všude. Data Světového potravinového programu (World Food Programme, www.wfp.org) hovoří jasně – 842 miliónů lidí na celém světě nemá dostatek jídla, většina z nich (827 miliónů) žije v rozvojových zemích, každé šesté dítě, tedy přibližně 100 miliónů dětí na celém světě, trpí podváhou a podvýživa přispívá každý rok k úmrtí 2,6 miliónu dětí do pěti let.

Svět se tak ocitá v paradoxní situaci, kdy na jedné straně obyvatelé vyspělých zemí umírají na nemoci plynoucí z nadváhy a obezity a na straně druhé obyvatelé rozvojových zemí umírají hlady. O tom, jaké negativní důsledky mají oba extrémy na lidské zdraví, se dočtete v tomto červnovém čísle časopisu Florence. Věnovali jsme je totiž výživě a obezitě. O tom, že tato témata jsou velmi aktuální i v Č eské republice, není třeba diskutovat. Podle Státního zdravotního ústavu je v České republice postiženo obezitou asi 25 % žen a 22 % mužů. Nadváha obecně pak představuje potíž pro více než 50 % populace středního věku. Ovšem ani malnutrice (podvýživa) se českým pacientům nevyhýbá. Zhoršený stav výživy je problém, s nímž se můžeme setkat při většině zdravotních problémů. Velmi často bývá přehlížena na úkor základního onemocnění, pro které je pacient léčen. Přitom správná výživa zlepšuje snášenlivost léčby, je spojena se zlepšením pooperačního hojení a vede k významně méně častému výskytu infekčních komplikací a rychlejší rekonvalescenci. O tom, jaké výhody přináší tekutá enterální výživa – sipping nejen chirurgickým pacientům, se dočtete na následujících stránkách. Projekt, který realizovali zdravotníci v N emocnici Písek, a. s., ve spolupráci se společností Nutricia a. s. vás navíc přesvědčí i o tom, že cílená nutriční podpora nepřináší jen výhody pacientům, ale i zdravotnickým zařízením, protože šetří náklady na léčbu.

Ale abychom se nevěnovali jen výživě a obezitě, můžete se v tomto čísle těšit například i na další díl našeho seriálu věnovaného občanskému zákoníku, v rubrice historie se dočtete pokračování o tom, jak se vyvíjelo babictví a porodnictví, a pokud vás zajímá, jak se žije pacientům s onkologickým onemocněním, nenechte si ujít rozhovor s B c. Julií Pazderka. Tato sympatická mladá žena, která se od svých šestnácti let věnovala modelingu, byla ve svých třiadvaceti letech vystavena těžké životní zkoušce. Prodělala rakovinu děložního čípku, s níž se úspěšně poprala a dnes se prostřednictvím své facebookové stránky nazvané Brave Hope – Statečná Naděje snaží pomáhat dalším ženám, které potkal podobný osud.

Přeji vám hezké čtení.

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si