COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 7 - 8 / 2014

Číslo 7 - 8 / 2014

Číslo 7 - 8 / 2014
Vychází 4. července 2014

 

Obsah čísla

Editorial
 

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky (Indira Gándhí)

str. 1

Právo
 

Nový občanský zákoník V: Odpovědnost za škodu

str. 3 - 4

Výročí
 

Ošetřovatelské školy slaví letos sto let od svého zřízení

str. 6 - 7

Odborné téma
 

Resuscitace v dětském věku

str. 8 - 10

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Jak plavání ovlivňuje zdraví kojenců a batolat?

str. 11 - 14

 

Kľúčové intervencie sestier pri ohrození života pacienta anafylaktickou reakciou v krajnej núdzi

str. 15 - 18

Odborné téma
 

Úloha pediatra při hubnutí dětí

str. 19 - 20

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Význam dĺžky dojčenia v prevencii chorôb u dieťaťa

str. 21 - 23

 

Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí

str. 24 - 26

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Hodnocení kvality poskytované péče v porodnicích Pardubického kraje

str. 27 - 29

Praxe
 

Prvé absolventky špecializačného študijného programu v odboroch vnútorného lekárstva na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

str. 30 - 31

Pro školy
 

Motivace studentů „nezdravotníků“ ke studiu ošetřovatelství

str. 32 - 34

Nové knihy
 

Jak překonat vztek a podrážděnost – Zachovejte chladnou hlavu

str. 34

 

Kardioonkologie – 2., přepracované a doplněné vydání

str. 34

 

Kardiologie pro obor ošetřovatelství – 2., rozšířené a doplněné vydání

str. 34

 

Jídelníček kojenců a malých dětí – 3., doplněné a aktualizované vydání

str. 34

Z konferencí
 

Klinické aspekty sesterské péče u dialyzovaných pacientů

str. 36

 

XV. volební konference pneumologické sekce ČAS

str. 37

 

Výzkum odhalil nedostatky ve výživě nejmenších dětí. Pomoci by mohlo nutriční programování

str. 38 - 39

Dopisy čtenářů
 

Výlet na Svatý Kopeček

str. 39

Z konferencí
 

Den zdravé nemocnice přilákal do ÚVN dvě stovky lidí

str. 40

 

Šťastný úsměv pomáhá rodičům i dětem s rozštěpem

str. 40

 

K svátku popřáli sestrám v Brně i Romeo s Julií

str. 41

Public relations
 

Zdravotnické oděvy kolekce Care společnosti Altreva přinášejí řadu inovací

str. 42

Lekce angličtiny
 

Nappy Rash

str. 44