Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2014

Den zdravé nemocnice přilákal do ÚVN dvě stovky lidí

Datum: 4. 7. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Již 4. ročník preventivní akce s názvem Den zdravé nemocnice aneb každý den něco pro zdraví se konal letos 29. května v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze (ÚVN ).

Zájemci, kteří do areálu nemocnice přišli – a bylo jich na dvě stovky –, si mohli nechat bezplatně změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, množství tuku v těle, poradit se o potížích s kůží, hygienou dutiny ústní, poučit se o správné hygieně rukou anebo se dozvědět něco o tom, jak pečovat o své duševní zdraví. Na místě si také mohli osvěžit základy první pomoci a sami si ji vyzkoušet. Kuřáci si zase mohli nechat bezplatně změřit množství CO ve vydechovaném dechu.

„Novinkou letošního ročníku bylo poradenství v oblasti infekčních nákaz,“ uvedla koordinátorka projektu Kateřina Malá z T ýmu pro podporu zdraví ÚVN . V rámci tohoto poradenství se lidé dozvěděli o možnostech prevence klíšťové encefalitidy, nozokomiálních nákaz i o přenosu nemocí kapénkovou cestou. „Pracovníci z Očkovacího centra ÚVN také v mnoha případech poradili, jak na prevenci při vycestování do rizikových oblastí v Africe nebo Asii,“ řekla koordinátorka projektu.

Zájemci, kteří se o akci dozvěděli z webových stránek nemocnice www. uvn.cz, přišli i cíleně za vybranými odborníky. Největší zájem měli o vyšetření mateřských znamének – na primáře Dermatovenerologické kliniky MUDr. Jaroslava Hoffmanna proto čekal zástup zájemců už dlouho před zahájením akce.

ÚVN , která se v roce 2012 zapojila do Sítě zdravých nemocnice, pořádá tyto akce zaměřené na prevenci dvakrát do roka. Na další se proto mohou zájemci těšit letos na podzim. Informace o ní se opět dozvědí na webových stránkách nemocnice www.uvn.cz.

V rámci Dne zdravé nemocnice si zájemci mohli nechat změřit i množství tuku v těle
foto: ÚVN

Síť zdravých nemocnic je iniciována WHO a řídí se mezinárodně uznávanými standardy a doporučeními. Účelem této mezinárodní sítě nemocnic podporujících zdraví je zavést do zdravotnických zařízení přístup vedoucí ke zlepšení kvality zdravotní péče, vztahu mezi nemocnicemi a veřejností a ke zvýšení spokojenosti pacientů, jejich příbuzných a personálu. ÚVN v P raze proto vytvořila Tým pro podporu zdraví, který organizuje nejen tyto akce pro veřejnost, ale také firemní soutěže a aktivity, při kterých si mohou zaměstnanci odpočinout od náročné práce.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si