COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2014

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky (Indira Gándhí)

Datum: 4. 7. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Neuplyne snad rok, aby na něj nepřipadalo nějaké významné výročí. Ani ten letošní není výjimkou. V lednu uplynulo 30 let od první úspěšné transplantace srdce v IKEM, v březnu 75 let od okupace našeho území německými nacistickými vojsky, v dubnu jsme oslavili 15 let v NATO, v červenci uplyne sto let od chvíle, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, čímž odstartovalo první světovou válku, a v listopadu u nás vyvrcholí oslavy pětadvaceti let od pádu komunismu.

Ovšem ne všechny události, jejichž výročí letos slavíme, jsou dostatečně připomínány a oslavovány, ačkoli jejich dopad cítíme dodnes. Například nebýt zavedení Všeobecného školního řádu v prosinci roku 1774 panovnicí Marií Terezií, který nařídil povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let, možná byste si dnes tyto řádky ani nepřečetli. A nebýt nařízení rakouského ministerstva vnitra č. 139 z 25. června 1914 o profesionálním ošetřovatelství, kdo ví, jak by to dnes u nás s ošetřovatelstvím vypadalo. Právě díky tomuto nařízení se totiž na území Rakouska-Uherska, pod které spadaly i naše země, započalo se systematickým vzděláváním ošetřovatelek nemocných. Které školy vznikly jako první, co všechno musely uchazečky o vzdělání ošetřovatelky splňovat a jak vypadala jejich výuka, se dočtete v tomto letním dvojčísle našeho časopisu. Další článek věnovaný počátkům ošetřovatelských škol u nás naleznete i na našich webových stránkách www.florence.cz v rubrice Florence plus.

A protože prázdniny, které právě začínají, jsou neodmyslitelně spjaté s dětmi, rozhodli jsme se toto číslo věnovat právě jejich zdraví. Na následujících stránkách se proto mj. dočtete, jak se má provádět resuscitace u dětí, na kazuistice osmiletého chlapce se dozvíte, jaké jsou v krajní nouzi klíčové intervence sester, když je pacient ohrožen anafylaktickou reakcí, nebo jaký vliv má plavání na zdraví kojenců a batolat. Nechybějí samozřejmě ani články z praxe – tentokrát se s námi kolegyně ze Slovenska podělí o první výsledky fungování jednoho ze dvou nových specializačních studijních programů na Prešovské univerzitě v Prešově. V rubrice nazvané Zprávy našich partnerů/Z konferencí se zase dočtete mj. o tom, jak vypadaly letošní oslavy Dne ošetřovatelství, které každoročně pořádá Česká asociace sester a které se letos konaly v Brně. Je toho zkrátka hodně, co jsme pro vás připravili, a tak doufám, že vám následující stránky přinesou nejen nové poznatky využitelné v praxi, ale že vám třeba i zpříjemní nadcházející dovolenou. Přeji vám krásné čtení a pohodové léto. A chystáte-li se o prázdninách cestovat, pak mějte na paměti slova Susan Heller: „Když se chystáte na cestu, připravte si všechno potřebné šatstvo a peníze. S sebou pak vezměte polovinu šatstva a dvakrát více peněz.“

Přeji vám krásnou dovolenou.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si