COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2014

K svátku popřáli sestrám v Brně i Romeo s Julií

Datum: 4. 7. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Do moravské metropole, města Brna, se letos přesunuly oslavy Dne ošetřo­vatelství, které každoročně pořádá pro své členy Česká asociace sester (ČAS). Tradiční akce spojená s předáním cen se konala ve středu 28. května 2014 v br­něnském Divadle Husa na provázku.

Slavnostním odpolednem prováze­la viceprezidentka ČAS Ing. Bc. Irena Kouřilová, která na úvod odcitovala slova samotné zakladatelky moderního ošetřo­vatelství Florence Nightingale: „Vždy a za všech okolností musí být sestra oddaná, poslušná, vzdělaná a věrná - lékařům a pacientům. Sestra však není kůň, sluha ani obecní policista... - To je velká pravda, která platí dodnes," řekla Ing. Kouřilová.

Poté si vzala slovo prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, která ve svém končícím funkčním období popřála sestrám nejen hodně úspěchů v jejich práci i životech, ale i to, aby se dokázaly na některé problémy podívat z ptačí perspektivy, protože jen tak do­káže člověk získat nadhled a vidět věci v širších souvislostech.

Pak už přišel na řadu slavnostní akt předávání cen. Jako první převzala cenu za rozvoj ČAS Mgr. Zuzana Máchová, kterou navrhla sekce managementu ČAS. „Své dlouholeté zkušenosti ve funkci vrchní sestry Všeobecné fakultní nemocnice v Praze skvěle využívá při práci ve výboru sekce managementu a v disciplinární komisi ČAS. Vyniká zejména v organizačních schopnostech, komunikativnosti, empatii, vstřícnosti a ochotě kdykoliv pomoci," citovala z je­jího nominačního dopisu Ing. Kouřilová.

Sestrám k jejich svátku popřála tradičně i prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
foto: Kristýna Lhotková

Jako druhá vystoupila na pódium Mgr. Miluše Vacušková z pediatrické sekce ČAS, která získala cenu za rozvoj oboru. Dlouhý výčet jejích zásluh a činností ukončily její kolegyně, které ji na cenu nominovaly, slovy: „Celý svůj profesní život se snaží o zachování obo­ru dětská sestra, o navrácení dětských sester mezi regulovaná nelékařská zdravotnická povolání. Dá se říci, že veškeré snahy směřovala na rozvoj oboru pediatrie, především po sesterské linii. Mimo jiné se vždy zasazovala také o zachování prestiže dětských sester."

Třetí oceněnou se pro letošní rok stala Anna Krutská, DiS., která získala cenu za rozvoj oboru ošetřovatelství a jako poslední vystoupila na pódium Anna Chrzová, kterou její kolegyně ocenily za její celoživotní dílo. Ani ona se neubránila překvapení a dojetí. „Anna Chrzová spojila svůj profesní život s ošetřovatelstvím a jeho rozvojem," řekla Ing. Kouřilová. Anna Chrzová pů­sobila nejprve na III. interní klinice prof. Pacovského ve VFN, kde navštěvovala semináře pro sestry a seznámila se s řa­dou sesterských aktivit. Na doporučení doc. Marty Staňkové začala předná­šet a publikovat. Několik let působila jako vrchní sestra kliniky a v letech 1990-2010 působila jako hlavní sestra VFN, kde se jí podařilo rozvinout různé formy vzdělávání sester. Nyní je garan­tem výuky specializačního vzdělávání v organizaci a řízení, lektorkou a kon-zultantkou vzdělávání v managementu, přednáší v certifikovaných kurzech i laické veřejnosti.

Jakmile všechny oceněné převzaly z rukou zástupců sponzorů a partnerů akce květiny a dárky, vystřídali je na pódiu herci divadelního souboru s au­torským představením Jiřího Jelínka Romeo, Julie a já, které většinu diváků pobavilo.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si