COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 9 / 2014

Číslo 9 / 2014

Číslo 9 / 2014
Vychází 1. září 2014

 

Obsah čísla

Editorial
 

Odkud se vzala „včelka“?

str. 1

Právo
 

Nový občanský zákoník VI: Odpovědnost za škodu

str. 3 - 4

Public relations
 

Sebevědomá a v kondici i po čtyřicítce? Jde to

str. 5

Rozhovor
 

Spolupráce s ČR nám přináší hlavně nové zkušenosti

str. 6 - 7

Florence Akademie
 

Kompetence diabetologických – edukačních sester

str. 8 - 9

Odborné téma
 

Porokarcinom

str. 10 - 11

 

Úroveň znalostí o prevenci melanomu laické veřejnosti v městě Brně

str. 12 - 14

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Měření přesnosti axilárních teploměrů používaných na dětském oddělení

str. 15 - 17

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Perioperačná nutričná starostlivosť

str. 18 - 20

 

Nedostatek spánku u sester ve směnném provozu

str. 20 - 22

Recenzovaný článek/Kazuistika
 

Ošetřovatelská péče o pacienta s Crohnovou chorobou na interním oddělení

str. 23 - 25

Praxe
 

Lze skutečně kvantifikovat veškeré aspekty kvality ošetřovatelské péče? aneb Úsměv nic nestojí

str. 26 - 27

 

Ideální zdravotnické pracoviště a jak mohou sestry ovlivnit jeho reputaci

str. 28 - 29

Public relations
 

Kostival se osvědčil při hojení i velmi hlubokých ran

str. 30

Z konferencí
 

Nefrologické sestry se sešly v Kongresovém centru Praha

str. 32

 

Švédsko hostilo stomické sestry

str. 33

 

Setkání s prezidentkou rakouské asociace pro prevenci dekubitů (APUPA) ve FN Plzeň

str. 34

 

Podpora praktické implementace směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v ČR – společný úkol ČAS a hlavní sestry MZČR

str. 35

 

ČAS partnerem v mezinárodním projektu LdV Partnerství „Posílení inovací ve vzdělávání a odborné přípravě pro zdravotnický personál v Evropě“

str. 36 - 37

 

Dětských sester je málo, v jejich vzdělávání dojde ke změnám

str. 37

 

Není ticho jako ticho – chystá se 3. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

str. 38

Ze života nemocnic
 

Sestry v prachatické nemocnici oslavily svůj svátek v historických uniformách

str. 39

Historie
 

Injekční stříkačka – jednoduchý vynález, k němuž však vedla dlouhá cesta

str. 40 - 42

Public relations
 

Využití Aquacel® Ag Foam

str. 43

Knižní recenze
 

Speciální psychologie; 5., přeprac. vydání

str. 48

Lekce angličtiny
 

Seborrheic verruca

str. 48