Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2014

Nefrologické sestry se sešly v Kongresovém centru Praha

Datum: 1. 9. 2014
Autor: Jindřiška Pavlicová

Ve dnech 25.–27. června 2014 se v pražském Kongresovém centru konal již 35. kongres České nefrologické společnosti. Nedílnou součástí lékařského kongresu je i pravidelná sekce sester a techniků pracujících v nefrologii. Odbornou garanci nad pracovním setkáním převzala nefrologická sekce České asociace sester (ČAS).

Sdělení byla rozložena do tří částí a hlavním tématem bylo již tradičně ošetřovatelství při hemodialýze, transplantaci ledvin, peritoneální dialýze a v ostatních eliminačních metodách. Se všemi tématy souvisela i společná sdělení týkající se např. cvičení pacientů, nutrice, zvláštnosti dietního režimu, nosné byly rovněž cévní přístupy, technické novinky a legislativa.

Jedno z působivých a emotivních sdělení bylo od M. Černé, která se dlouhodobě věnuje mj. sociální problematice dialyzovaných a transplantovaných pacientů. Ve svém sdělení podrobně rozebrala problémy mladých pacientů na dialýze. V současné době jsou v pravidelném dialyzačním programu, který ve velké většině znamená třikrát v týdnu léčbu umělou ledvinou, v převaze buď pacienti ve zralejším věku, nebo senioři. U mladých pacientů nastává velký problém nejen generační (mladý versus starší pacient), ale i společenský. Problémy u seniorů souvisejí převážně s komorbiditami a s jiným náhledem na nemoc, komplikace i život. Většina studií a výzkumů se proto věnovala spíše generaci seniorů a mladí byli opomíjeni. Proto přítomní přivítali informaci o další výzkumné studii mladé populace v dialyzačním programu.

Ve sdělení o úspěchu medicínské, potažmo ošetřovatelské péče, který závisí na psychické odolnosti nemocného, nám přednášející F. Diallo přiblížila nutnost psychické podpory každého nemocného. Nejen prostředí zdravotnického zařízení, chování zdravotnických pracovníků, ale i podpora rodiny je pro všechny pacienty velmi důležitá. Pomáhá nejen v podpoře při nemoci, ale i při zlepšování kvality života chronicky nemocných.

Nefrologické sestry se spolu s lékaři sešly v Kongresovém centru v Praze již po pětatřicáté
foto: Profimedia

Na konferenci bylo hodně času věnováno transplantaci ledvin, převážně od žijících dárců. Zajímavý byl zvláště příspěvek o unikátním projektu párových výměn, který rozšířil možnosti transplantace ledvin. Zde hrají velkou roli sestry specialistky se svými kompetencemi. O transplantacích a o párových výměnách informovala i veřejnoprávní televize.

Všechna odborná sdělení byla živě diskutována. V rámci konference se sešel i výbor sekce, kde nás předsedkyně Mgr. J. Kracíková seznámila s kontrolou úkolů, s novými úkoly z prezidia ČAS a výbor plánoval a diskutoval o plánech pro příští rok.

Další odborné nefrologické akce pro sestry budou v tomto roce ještě tyto:

  • Mezinárodní konference EDTNA/ERCA, 6.–9. září 2014
  • Dříteč, 3.–4. října 2014
  • Brno, XIV. multidisciplinární kongres, 20.–21. listopadu 2014

Jindřiška Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS, Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

 
  • tisk
  • předplatit si