COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2014

Švédsko hostilo stomické sestry

Datum: 1. 9. 2014
Autor: Lucie Illková

V letošním roce jsme měly možnost aktivně se zúčastnit hned dvou velkých stomických akcí: Světového kongresu stomických sester, The World Council Of Enterostomal Therapists (WCET 2014), a mezinárodního panelu odborníků Coloplast Ostomy Forum (COF). Obě tato setkání se konala ve švédském městě Gothenburgu od 15. do 19. června 2014.

První den se uskutečnilo v Eriksbergshallen mezinárodní pracovní setkání stomasester, kam přijelo na dvě stě účastnic. Pracovaly a komunikovaly jsme zde v otevřených skupinách a témata byla zaměřena hlavně na pocity stomiků, jak stomie ovlivňuje kvalitu života stomiků a jejich důvěru k pomůckám. Aktuálním tématem k diskuzi bylo i to, že někteří stomici se vnímají tak negativně, že se vyčlení a vyhýbají se společnosti. Probíraly jsme stále větší využití online technologií při vyhledávání i přijímání informací, a v neposlední řadě jsme diskutovaly o tom, jak stanovovat priority mezi cenou a kvalitou pomůcek.

Po prvním pracovním dni následoval samotný kongres, který se konal v kongresovém centru Svenska Mässan. Program kongresu byl pestrý a zajímavý. O přestávkách mezi jednotlivými bloky přednášek bylo možné navštívit posterovou sekci, ve které nechyběly moc pěkné příspěvky od českých sester. Prezentace jednotlivých firem byly doplněny ukázkami výrobků a názorně předvedenou prací s nimi. Nechyběl ani prostor pro komunikaci a výměnu zkušeností s ostatními sestrami z jiných zemí. V posledním dni jsme měly možnost vyslechnout si přednášku popisující systém péče o stomiky ve Švédsku.

Stomická sestra Annica Wistedt, která pracuje ve stockholmské nemocnici Ersta Sjukhus, nám představila nejen své pracoviště, ale i zčásti to, jak stomická a zdravotní péče ve Švédsku funguje. Spolu s kolegyní Lenou Wistmar pracuje Annica na klinice, která je určena pouze pacientům s kolostomií a ileostomií. Urostomici a dětští stomici mají svá vlastní centra. Podle Anniky je ve Švédsku 62 stomaklinik, ve kterých pracuje 110 zaregistrovaných somických sester. Rozpovídala se i o délce své praxe, která již překročila dvacet let. Ve své prezentaci měla zahrnutou statistiku odoperovaných stomiků ve Švédsku, je jich ročně kolem 5000, a vysvětlila nám také úhradový systém a limity stomických pomůcek. V některých oblastech Švédska mají stomici pomůcky a zdravotní péči zdarma. Mají i možnost zasílání pomůcek domů, nevýhodou je ale to, že dostanou na výběr pouze ze dvou firem dodávajících stomické pomůcky a z nich si musejí jednu vybrat. Firmy si zdravotnická zařízení volí na základě výběrového řízení. V jiných oblastech platí pacienti roční poplatek 2200 švédských korun, což je v přepočtu kolem 6000 českých korun. Do něj se zahrnuje veškerá zdravotní péče, pobyt ve zdravotnickém zařízení, zdravotní prostředky i stomické pomůcky. Pacienti mají navíc volbu výběru ze všech osmi firem distribuujících ve Švédsku stomické pomůcky. Stomici nejsou nijak limitováni počtem předepisovaných pomůcek a pokud nemají žádný problém, navštěvují stomickou sestru jednou za rok. Hlavním důvodem bývá prodloužení poukazu na předpis pomůcek. Ve Švédsku mají, na rozdíl od Česka, stomické sestry kompetence předepisovat stomické pomůcky.

Zahajovací ceremoniál kongresu WCET
foto: archiv autorky

Dále jsme se dozvěděly o funkci edukačního programu pro stomasestry, o kompetencích a standardech v jejich práci. Švédské stomické sestry se vzdělávají různými kurzy a každé tři roky probíhá Stoma Academy. Annica nám nezapomněla vysvětlit ani to, jakou roli mají v péči o stomiky praktičtí lékaři, a zmínila se i o sdružení ILCO.

Kongres byl ukončen společným setkáním, kde se ještě dal znovu využít čas pro případné diskuze mezi účastníky z jednotlivých států. Návštěva tohoto kongresu byla pro nás velkým přínosem a domníváme se, že za sestrami z ostatních zemí nijak nezaostáváme. Doufáme, že stomické sestry z České republiky budou mít i nadále možnost se těchto akcí aktivně zúčastňovat i v dalších letech, i vzhledem k tomu, že se v ošetřování stomií máme stále čím chlubit.

Lucie Illková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 
  • tisk
  • předplatit si