COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2015

Omezení a profity života se stomií

Datum: 9. 2. 2015
Autor: Jarmila Škubová

(2. podzimní pracovní den)

Pacienta se stomií potká během své praxe skoro každá sestra. Dokonce ani novorozenecké oddělení nemusí být výjimkou. Je tedy namístě se o zkušenosti s péčí o ně podělit. O péči o stomiky se hovořilo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) dne 4. prosince 2014 na 2. podzimním pracovním dnu s názvem Život se stomií v každém věku. Akci organizovala a moderovala PhDr. Dagmar Škochová, MBA, z VFN.

Na konferenci zaznělo, že ČR je v péči o stomické pacienty na velmi dobré úrovni. To se netýká jen používání nejnovějších pomůcek, se kterými na český trh přicházejí i několikrát za rok farmaceutické firmy, ale i v umění komunikace a edukace stomiků. Potřeby pacienta, jehož těžké onemocnění vedlo k zavedení stomie, jsou mnohostranné a uspokojování všech je stejně důležité. V aule proto zasedli stomasestry, stomici a zástupci dobrovolného sdružení stomiků – České ILCO, sestry nejrůznějších oborů, zástupci pomáhajících profesí a konečně i zástupci firem představujících nové a stále komfortnější pomůcky.

Unikátní projekt

Náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, zmínila existenci nového a unikátního projektu spolupráce nemocnice a sdružení České ILCO – Dobrovolníci stomici pomáhají stomikům. O jeho konkrétní podobě a prvních zkušenostech hovořila předsedkyně České ILCO Ing. Marie Ředinová. Není jednoduché stanovit pravidla a edukovat stomiky dobrovolníky tak, aby prostřednictvím své vlastní zkušenosti blahodárně působili na psychiku člověka bezprostředně po operaci – a aby, byť v dobré vůli, nevyvolávali u pacienta přehnaná očekávání, pesimismus, nezodpovězené otázky atd. Ve VFN se to daří. České ILCO na základě smlouvy s nemocnicí už vyškolilo pět dobrovolníků stomiků, kteří přicházejí za pacienty, již mají o takovouto službu zájem.

V následných sděleních představovali přednášející svou práci na konkrétních případech, takže si přítomní mohli připomenout, že péče o stomiky má své obecné rysy, na druhé straně fakt, že každý pacient je jiný. Šárka Harvánková z oddělení neonatologie narýsovala specifika dětských pacientů – novorozenec se o sebe nepostará, má nevyzrálou imunitu a citlivější kůži. Proto roste význam edukace rodičů. Je potřeba si uvědomit, že komplikace, které vzniknou, mohou způsobit následky na celý život. Nesmí se zapomenout ani na to, že i novorozenec vnímá bolest. Dále se hovořilo například o tom, jak edukovat neslyšícího stomika, co je cílem fyzioterapie u pacientů a jak probíhá následná péče.

2. podzimní pracovní den organizovala
a moderovala PhDr. Dagmar Škochová, MBA
foto: Jarmila Škubová

Svědectví pacientek

Stomii vnímají laici, ale i mnozí zdravotníci jako poměrně značný omezující faktor, který výrazně snižuje kvalitu života člověka. Asi to tak i je. Sami pacienti však podali svědectví o tom, že stomie může být i přátelská. Po operaci s diagnózou ulcerózní kolitida, karcinom rekta a Crownova choroba stáli někteří před rozhodnutím, zda dát souhlas k provedení stomie. Pro některé z nich se stomie stala vysvobozením z okleštěného života a oni mohli zase začít znovu cestovat, věnovat se společenskému životu a prakticky dělat vše jako dříve. Své rozhodnutí i zpětně hodnotili jako uvážené.

Ať žijí stomici

Na závěr Ing. M. Ředinová představila útlou, o to však působivější knížku s názvem Ať žijí stomici, v níž jsou zaznamenány životní příběhy mladých lidí, kteří onemocněli a nyní žijí se stomií. Každý si ji může zakoupit například prostřednictvím webových stránek www.ilco.cz. M. Ředinová také představila kalendář na rok 2015, který vznikl za účasti sdružení České ILCO a který názorně dokazuje, jak krásně a spokojeně mohou vypadat lidé, kteří pod šaty skrývají stomii.

Jarmila Škubová, www.sestra.in

 
  • tisk
  • předplatit si