COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2015

Sestry a laboranti společně – Seminář ČAS – region Praha

Datum: 9. 2. 2015
Autor: Mgr. Martina Bunešová, MBA

Dne 4. října 2014 proběhl tradiční seminář sekce regionu Praha České asociace sester, který se mimo jiné věnuje organizování odborných akcí probíhajících o sobotách. Tento termín je náročnější pro organizátory a přednášející, nicméně dle naplněnosti přednáškového sálu je velmi příznivý pro posluchače.

Tyto semináře probíhají v pravidelných cyklech – vždy na jaře a na podzim. Ještě před několika lety to bylo ve střešovické nemocnici, nyní probíhají ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol v jejích prostorách. Změna prostor měla jistě i souvislost s předsedkyní sekce. Před několika lety byla velmi aktivní předsedkyní vrchní sestra ze střešovické nemocnice paní M. Zvoníčková. V současné době vede tým výboru sekce předsedkyně M. Pekařová, staniční sestra kardiologického oddělení FN Motol.

Zájem ze strany posluchaček a posluchačů neklesá. Cestu do Motola si jich na letošní ročník našlo 110. Seminář měl avizovaný začátek v 10 hodin. Po občerstvení s kávou a jablečným závinem začala vlastní akce malým překvapením. Prvním sdělením se přítomným ženám představila se svými patentovanými výrobky kosmetická firma, která se věnuje nejen obligátním anti-age přípravkům, ale – a proto bylo sdělení předneseno – i výrobkům, které prokazatelně velmi pomáhají s hojením ran po operacích a po popáleninách. Sdělení přednesla kolegyně Z. Drobníková, vedoucí laborantka z biochemicko-hematologické laboratoře Turnov.

Vlastní odbornou část semináře následně otevřel M. Dvořák s vysvětlením koagulačního vyšetření a se související důležitostí kvality odběru venózní krve, která je odesílána do hematologické laboratoře. Na téma kvality preanalytické fáze laboratorního vyšetření propukla zajímavá diskuze, která byla zcela v souladu s následujícím sdělením nutriční terapeutky, naší dlouholeté spolupracovnice Bc. T. Starnovské. Její sdělení o stavu výživy pacientů ve zdravotnických zařízeních a možnostech laboratorního sledování aktuálního stavu výživy s sebou přineslo nejen profesní informace, ale posluchači získali také možnost informace využít i pro sledování vlastní výživy. V průběhu sobotního semináře zaznělo šest odborných přednášek, a to jak z oblasti ošetřovatelské, tak z oblasti laboratorní. Posluchače zaujalo obsáhlé sdělení o roli lymfodrenáže u pooperačních a poúrazových stavů. Zazněly nejen teoretické informace, ale i praktické ukázky z praxe s doloženými fakty o příznivém vlivu na průběh následné péče, rekonvalescence a rychlejšího návratu do života. Tuto přednášku pro posluchače připravila kolegyně H. Koubová.

Na závěr semináře poděkovala předsedkyně sekce M. Pekařová přednášejícím za hodnotné prezentace, posluchačům za účast, pozornost a věcné diskuze a pozvala všechny přítomné na příští setkání v prostorách Fakultní nemocnice Motol, Praha, které proběhne 18. dubna 2015.

Mgr. Martina Bunešová, MBA, ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol, Praha

 
  • tisk
  • předplatit si