COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2015

1. mezinárodní job days pro zdravotní sestry a zdravotnický a pečovatelský personál v Praze ve dnech 27–28. listopadu 2015

Datum: 12. 10. 2015
Autor: tz

Na 7. mezinárodní job days lékařství a zdraví a 1. mezinárodní job days pro zdravotní sestry a zdravotnický a pečovatelský personál, které se v Praze uskuteční ve dnech 27.–28. listopadu 2015, dorazí 50 nemocnic z Německa a Rakouska, aby se lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickému a pečovatelskému personálu napříč všemi specializacemi představily jako atraktivní zaměstnavatel.

„Tyto job days se díky svému konceptu řadí mezi největší akce svého druhu v Evropě,“ říká Randolf T. Kunert, generální manažer 7. mezinárodních job days lékařství a zdraví a 1. mezinárodních job days pro zdravotnický a pečovatelský personál z pražské Agentury RTK International.

Zastoupené kliniky mají velký zájem na tom, aby se odborní návštěvníci akce rozhodli pracovat právě u nich. Benefity, které jsou zdravotním sestrám a ostatnímu zdravotnickému a pečovatelskému personálu nabízeny, se pohybují na té nejvyšší úrovni. Zájemci z řad českých odborných návštěvníků, kteří uvažují o práci v zahraničí a disponují znalostmi němčiny alespoň na úrovni B1, se mohou těšit na atraktivní nástupní programy. Mezi nabízené benefity patří pracovní smlouvy na dobu neurčitou, odměna podle tarifu pro státní zaměstnance (včetně speciálních ročních bonusů), příplatky nad rámec tarifu, uznání dosavadní profesní praxe, nabídka dalšího vzdělávání, asistence v rámci uznávání profesní kvalifikace, podnikové zajištění na stáří, celodenní školka pro děti a péče o děti v areálu nemocnice, atraktivní nabídka bydlení, asistence při stěhování dalších členů rodiny či příspěvek na úhradu nákladů spojených se stěhováním ve výši až 2000 €. Tyto výhody nabízené českým zdravotním sestrám a zdravotnickému a pečovatelskému personálu jsou zcela ojedinělé. V rámci doprovodného programu akce se uskuteční tombola o věcné a peněžní výhry v celkové hodnotě 100 000 Kč.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si