Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2015

Cením si všech, s nimiž jsem měla tu čest pracovat

Datum: 12. 10. 2015
Autor: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Čas od času je dobré zavzpomínat a desáté výročí vzniku časopisu Florence k tomu přímo vybízí. Česká asociace sester měla ve své historii k dispozici několik tištěných médií. Mezi ta, která byla skutečně stěžejními, patří právě časopis Florence.

Nápad založit jej se zrodil v roce 2005 v hlavě PhDr. Jarmily Škubové, která byla dlouholetou šéfredaktorkou časopisu Sestra a po bouřlivých změnách v jeho redakci se rozhodla odejít. Vzhledem k dlouholetým vazbám na ČAS nakonec stvořila časopis, který zůstal na trhu ošetřovatelských odborných titulů po deseti letech své existence sám. Měla jsem tu čest být u začátků tohoto časopisu a obdivovala jsem nadšení, elán, nápady, ale i řemeslnou dovednost, s níž byl vytvářen. Ambicí nového média byly nejen odborné články ze všech oblastí ošetřovatelství, ale významný prostor pro prezentaci důležitých a zajímavých informací v něm dostala i ČAS. Redaktorský servis, který časopis pro ČAS odváděl, byl vynikající. V průběhu let se prozíravé vedení ČAS pokusilo časopis převzít do rukou odborné společnosti, ale z mnoha důvodů se to tenkrát nepodařilo.

Další éra časopisu byla poznamenána velkým bojem na trhu tištěných odborných titulů. Byla vytvořena i jeho elektronická verze a za to vše patří PhDr. Jarmile Škubové velký dík, který jí já osobně dodnes dlužím.

Prostor k nalezení kvalitativně odlišné nabídky pro čtenáře se postupem let zužoval a všechny odborné časopisy pro sestry si začínaly být velmi podobné. V tu chvíli přišlo vedení časopisu v čele s velmi mladým redaktorským týmem s návrhem pokusit se získat pro časopis Florence licenci „recenzovaný časopis“. Kdo z vás ví, jak je proces k získání této licence složitý, dokáže tuto aktivitu ocenit.

Časopis Florence vyšel poprvé v říjnu roku 2005
foto: archiv

Ráda bych také zmínila, že za všechna léta, kdy jsem pracovala v redakční radě časopisu Florence, se nás v ní hodně vyměnilo. Vždy to však byli odborníci a odbornice na svém místě, kteří přinesli nové pohledy, nápady i novou zpětnou vazbu. Ve svém volném čase jsme diskutovali o potřebách zdravotnické obce, o obchodních strategiích, ale i o budoucnosti časopisu. Jim všem chci poděkovat – bylo mi ctí se s nimi setkávat. Několik let jsem měla také příležitost sledovat zblízka práci všech redakčních a nakladatelských profesí, díky nimž držíte tento časopis v ruce, a jsem přesvědčena, že pro ně všechny jste největším oceněním vy – čtenáři, a nakonec i fakt, že Florence zůstala na trhu jediná. Strategie zvolená vydavatelstvím se tedy vyplatila a za to mu patří díky.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dlouholetá předsedkyně redakční rady Florence

 
  • tisk
  • předplatit si