COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2015

Nejlepším NLZP Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra je fyzioterapeutka

Datum: 9. 11. 2015
Autor: Magda Hettnerová

V aule Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze se ve čtvrtek 15. října 2015 sešli zástupci Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (ZZ MV), zástupci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a další významní hosté, aby společně vyhlásili výsledky resortní soutěže o nejlepšího nelékařského zdravotnického pracovníka Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra.

Finalistky a přítomné hosty pozdravili na úvod zástupci Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – ředitel zařízení Ing. Petr Staněk a generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského S. M. Bohuslava Kubačáková, SCB, která krátce pohovořila o historii nemocnice a kongregace.

Pak už přišel čas na předávání cen. Dvanáct finalistek již pátého ročníku soutěže bylo nominováno ze všech oblastních zdravotnických zařízení (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Plzeň), Polikliniky MV i přidělených lázeňských zařízení.

foto: ZZ MV

„Ocenění znamená uznání nelehkého povolání, které si nelékařští zdravotničtí pracovníci za svou obětavou práci právem zaslouží,“ uvedla organizátorka soutěže, hlavní sestra Zdravotnického zařízení MV Mgr. Růžena Tichá. Nelékařští zdravotničtí pracovníci poskytují zdravotní péči a pracovnělékařské služby především příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (HZS) na celém území ČR. Předmětem činnosti Zdravotnického zařízení MV je i provádění zdravotnických úkonů nesledujících léčebný účel a poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů.

Vítězku soutěže Zdeňku Mikyskovou, která pracuje jako vedoucí fyzioterapeutka na Poliklinice ZZ MV, vyhlásila náměstkyně ministra vnitra ČR pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a programového řízení Mgr. Monika Pálková, MBA, která pozdravila finalistky a přítomné hosty a všem zdravotníkům poděkovala za jejich práci. Připomněla také, že v současné uprchlické krizi je jejich práce ještě náročnější než kdy jindy. Společně s ředitelkou Zdravotnického zařízení MV Ing. Janou Vodičkovou a náměstkem generálního ředitele HZS ČR plk. Mgr. Josefem Slavíkem pak předala finalistkám ceny a hodnotné dary od sponzorů. Oceněny byly všeobecné sestry Jitka Bahenská, Martina Enčev-Flégrová, Bc. Pavlína Horáková, Jana Hótová, Ivana Kadlecová, Bc. Ivana Kubačáková, Jana Motyčková, Jana Průšová, Marie Sekaninová, Jiřina Volínová a Jana Wagnerová.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si