COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2015

Plzeň přivítala XXII. Kongres ČSARIM

Datum: 9. 11. 2015
Autor: Martina Kratochvílová; Klára Borková

XXII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se konal ve dnech 24.–26. září 2015 v Plzni pod záštitou ČSARIM ( Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny).

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i pracovníky zabývající se urgentní medicínou, anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí.

Kongres, který byl rozdělen na lékařskou a sesterskou sekci se skládal z mnoha velmi zajímavých přednášek a prezentací různých firem se zdravotní tématikou.

V sesterské sekci zaznělo během dvou dnů celkem 26 přednášek, které byly velmi zajímavé a je těžké vybrat ty nejlepší. Nás s kolegyní nejvíce zaujaly tyto tři. První byla přednáška V. Zapletalové z Plzně, která se týkala aplikace přípravku Qutenza. Qutenza je jiným slovem Capsaicin – přípravek, který se používá ke zmírnění chronických bolestí a k léčbě neuropatických bolestí. Capsaicin je zodpovědný např. za pálivou chuť papriky. Pro člověka je dráždivý a vyvolává pocit pálení v každé tkáni, se kterou přijde do styku. V přednášce jsme se dozvěděly, v jakých případech a za jakých opatřeních se tato náplast aplikuje a jak se s ní manipuluje. Přednáška nás obohatila o nové vědomosti a zaujala nás mj. i proto, že i v naší ambulanci bolesti se Qutenza aplikuje.

XXII. kongres ČSARIM přivítal desítky lékařů a sester. K vidění byla i řada
prezentací firem se zdravotní tematikou

Dalším pro nás velmi zajímavým sdělením byla přednáška s názvem Ambulantní anestézie v 1 Proton Therapy Center od L. Šrajerové z Prahy. Problém s onkologickými onemocněními se týká téměř každého z nás, proto bylo zajímavé zjistit jaké jsou novinky, možnosti léčby a způsob jejího provedení, nejen u dětských pacientů, ale i u dospělých. Pozitivním zjištěním je, že tato léčba je už dostupná pro větší množství klientů než tomu bylo dosud.

Třetí přednášku, kterou bychom chtěly vyzdvihnout, byla poučnou, ale i zábavné sdělení s názvem Anestezie v experimentální kardiochirurgii na zvířecím modulu M. Hmiráka z Prahy. Centrum experimentální medicíny IKEM je vysoce vybavené pracoviště, ve kterém se uskutečňují, na zvířatech k tomu určených, kardiochirurgické operace (transplantace srdce apod.). Používají se především ovce, berani jsou pouze dárci. Řídí se tu s mottem: „Zvíře musí přežít zrovna tak jako člověk“, proto je tu i zvířatům věnována veškerá péče.

A co říci závěrem? O informacích, které na konferenci zazněly by se dalo napsat mnoho. Většina přednášek je dostupných na www.csarim.cz a my se už těšíme na příští ročník této velmi zajímavé akce.

Martina Kratochvílová, Klára Borková, ARO Most

 
  • tisk
  • předplatit si