COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2015

Zevní fixátory

Datum: 9. 11. 2015
Autor: MEDIN, a.s.

Co znamená, když se řekne zevní nebo externí fixátor? Je to pomůcka či zařízení, které slouží k léčbě komplikovaných či infikovaných zlomenin a které je umístěno vně lidského těla. Používá se po dobu několika týdnů a jeho výhodou je hlavně to, že umožnuje průběžné ošetřování zraněného místa a pacient je přitom plně mobilní již po několika dnech. Zároveň umožňuje ošetřujícímu lékaři provést repozici kostních úlomků při operaci i případně během rekonvalescence.

Ve světě se první pokusy s fixací zlomenin pomocí externích fixátorů datují již do 19. století, ale jako běžná pomůcka pro traumatology či ortopedy se fixátory rozšířily až v druhé polovině 20. století. V Čechách se objevují první sériově vyráběné fixátory právě v 70. letech minulého století. Aparáty tehdy vyráběné v Poldi Kladno (Poldi 4 a Poldi 7) plnily v tuto dobu svůj účel a byly jistě srovnatelné i se zahraničními aparáty. Na konci 80. let vznikla potřeba mít na českém trhu moderní, jednoduché a ve srovnání s dováženými aparáty podstatně levnější aparáty, které by mohly konkurovat i kvalitním, ve světě rozšířeným fixátorům.

To byl i počátek vývoje a výroby moderních fixátorů v Čechách, a to konkrétně ve firmě ProSpon, která ve spolupráci s nejlepšími českými lékaři začala od počátku 90. let fixátory vyvíjet. V současnosti se s těmito aparáty můžete potkat ve více než padesáti nemocnicích celé České republiky, ale i v takových destinacích, jako je Anglie, Řecko, Rusko atd.

Od té doby se výroba ustálila na čtyřech typech zevních fixátorů, které jsou navzájem kompatibilní, i když je každý z nich určen pro jiné indikace:

PH-FIX, UNI-FIX – Tyto typy jsou primárně určeny k fixaci dlouhých kostí a pánve. Navzájem se vhodně doplňují a jsou zaměnitelné pro různé indikace.

HYBRIDNÍ APARÁT – Kombinuje oba předchozí typy s karbonovým kruhem a je určen primárně pro zlomeniny v oblasti kolenního kloubu.

MP-FIX je nejmenší fixátor a je určen na léčbu zlomenin v oblasti zápěstí, metakarpálních zlomenin, zlomenin článků prstů nebo dětského skeletu.

První pokusy s fi xací zlomenin
pomocí externích fi xátorů se
datují již do 19. století
fota: Medin, a.s.

Všechny tyto aparáty vynikají jednoduchostí operačního výkonu, komfortem pro operatéra i pacienta, malým počtem základních prvků stavebnice, unifikovanými díly pro nejběžnější indikace i možností zachování individuální stavby. Jsou vyrobeny z moderních lehkých a pevných materiálů, jako je karbon, titan i vysokopevnostní duralové slitiny. V neposlední řadě je důležité i ekonomické hledisko, neboť tyto aparáty jsou výrazně levnější než srovnatelné fixátory dovážené ze zemí EU či USA.

Výrobce: ProSpon, spol. s r. o., Kladno www.prospon.cz.
Distribuce: MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě www.medin.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si