COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2015

Sestry a ostatní NLZP se „učili navzájem“ v IKEM

Datum: 7. 12. 2015
Autor: Magda Hettnerová

Konferenci s názvem „Učíme se navzájem“ uspořádaly v úterý 27. října 2015 Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) a Česká asociace sester (ČAS) – sekce managementu v Kongresovém sále IKEM.

Po úvodních slovech zástupců pořádajících organizací patřil úvodní blok tématům rehabilitace a fyzioterapie. Zdravotničtí pracovníci jsou přesvědčeni, že o polohování pacientů a o kompenzačních pomůckách vědí všechno, ale není to pravda. Chyby v této oblasti mohou vést k trvalému poškození pacienta, proto organizátoři věnovali tomuto tématu třetinu konference.

S moderními trendy v rehabilitačním ošetřovatelství vystoupila vedoucí fyzioterapeutka Vendula Matolínová, kazuistiku s názvem Ergoterapie současnosti přednesla Bc. Tereza Peštová a Mgr. Věra Pitrmanová ukázala přítomným cviky ze školy zad, aby je nebolela záda.

V druhém dopoledním bloku patřila první přednáška MUDr. Vladimíru Polaneckému, jehož sdělení týkající se očkování a jeho perspektivy vyvolalo mezi posluchači velký ohlas a rozproudilo následnou diskuzi. Z ní vyplynula jednoznačná podpora očkování.

O Bílém kruhu bezpečí a jeho krizové lince pohovořila PhDr. Ivana Feliciani
fota: Magda Hettnerová

Bc. Gabriela Hošková z Českého registru dárců krvetvorných buněk v IKEM seznámila posluchače s problematikou dárcovství krve a krvetvorných buněk a s tématem jejich transplantace. Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v IKEM v roce 1991 a dnes je zapojen do sítě více než šedesáti registrů po celém světě. V současné době má zhruba 24 tisíc dárců, kteří jsou kdykoli připraveni darovat své krvetvorné buňky pro záchranu lidského života kdekoli na světě. Kromě historie vzniku registrů dárců popsala Bc. Hošková i podmínky k přijetí do registru (ty jsou mimochodem dost přísné) a způsoby odběru krvetvorných buněk. Na závěr popsala i některé projekty, které Český registr dárců krvetvorných buněk dělá pro získání nových dárců (např. Sparťanská krev) a rozšíření povědomí o této problematice. Pro více informací odkázala posluchače na webové stránky registru www.darujzivot.cz.

O tom, co je důležité vědět o krizové lince a co je Bílý kruh bezpečí, pohovořila PhDr. Ivana Feliciani. Bílý kruh bezpečí funguje už 24 let a ročně se na něj obracejí desítky obětí domácího násilí. „Zdravotníci jsou často jediná a poslední instance, k níž musejí týraní lidé dojít,“ vysvětlila, proč právě zdravotníci by měli o problematice domácího násilí vědět a proč by měli vědět, kam tyto oběti nasměrovat pro pomoc. Následně vyvrátila některé mýty, které kolem domácího násilí existují, a na několika kazuistikách z praxe ukázala nejen, kam až může domácí násilí zajít, ale především jak může Bílý kruh bezpečí pomoci. Upozornila také na bezplatnou linku 116 006, na kterou se mohou lidé potřebující pomoc obrátit.

V odpoledním bloku pak vysvětlila Mgr. Miriam Dědková, proč máme lůžka včasné rehabilitace, a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, se ve svém sdělení zaměřil na zdravou výživu, která nenudí. Svým přednesem a vtipně koncipovanou přednáškou posluchače skutečně nenudil. Následná diskuze ukázala, že téma zdravé výživy je i mezi zdravotníky velmi populární a diskutované.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si