COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2015

I rány osudu padají často vedle. Na nás.

Datum: 2. 3. 2015
Autor: Magda Hettnerová

Co se vám vybaví při slově „flastr“? Zdravotníkům nejspíš náplast, zločincům vězení, dětem školou povinným pětka a ostatním třeba pokuta nebo záplata. Významů, které Češi přisoudili slovu flastr, je hned několik. Málokdo však ví, že toto slovo, které dnes vnímáme jako silně hovorové, bylo ve středověku naprosto běžně užívané. K nám se dostalo na přelomu 14. a 15. století nejspíš prostřednictvím němčiny jako zkomolenina původního řeckého slova emplastron, které doslova znamenalo „nanášená mast“. A postupem času z něj v našem prostředí vzniklo slovo „náplast“.

K čemu náplast slouží, není třeba vám, zdravotníkům, vyprávět. Nicméně o tom, jak vůbec náplast vznikla, se dočtete v tomto březnovém čísle časopisu Florence, které jsme věnovali hojení ran. Dozvíte se v něm mj. o materiálech na vlhké hojení ran, o tom, jak má vypadat ošetřovatelská péče o chronické rány, i o novém portále, který se věnuje problematice dekubitů – www.dekubity.eu. Přečtete si i příběh pacientky s onkologickým onemocněním, která se stala stomičkou na vlastní přání a je tomu ráda.

Otázka poranění ostrými předměty je ve zdravotnictví velmi aktuálním problémem. S předsedou Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP) Bc. Tomášem Válkem, DiS., jsme si proto povídali na téma, jak často se zdravotníci při své práci poraní, co se s tím dá dělat a jaké novinky se v této věci chystají.

A abychom nezůstávali jen v českém zdravotnictví, můžete se v recenzovaných článcích dozvědět něco o problematice HIV/AIDS a o ošetřovatelství v jihozápadní Ugandě nebo si přečíst, jak vypadá práce sester v příhraničním Bavorsku, jak ji na své stáži poznali studenti SZŠ a VOŠZ Plzeň.

Nechybějí samozřejmě ani ostatní rubriky a protože – jak říkal německý teolog Wilhelm Bousset – „humor je nejlepší náplast na rány života“, připravili jsme pro vás i v tomto čísle kreslený vtip, který najdete dole na této stránce.

Přeji vám hezké čtení.

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si