COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 4 / 2015

Číslo 4 / 2015

Číslo 4 / 2015
Vychází 13. dubna 2015

 

Obsah čísla

Editorial
 

Lidské srdce – toť chaos vesmíru (Thomas Carlyle)

str. 1

Informujeme
 

Rok 2015 – rok nové vlny prodlužování osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

str. 3

Vzdělávání
 

Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví?

str. 4 - 6

Rozhovor
 

Sestry v EU musejí být jednotně vzdělané

str. 7

 

Afrika skýtá velké bohatství, které můžeme pro naše zdraví využít

str. 10 - 12

Odborné téma
 

Systém dálkové monitorace pacientů se srdečním selháním zachraňuje životy a šetří peníze

str. 13 - 15

Public relations
 

Moderní technologie v domácí léčbě

str. 16

Odborné téma
 

Práce sester na aferetické jednotce ÚHKT

str. 18 - 20

Recenzovaný článek/Teoretický článek
 

Adult Basic and Advanced Life Support

str. 21 - 24

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Bodná poranění zdravotnických pracovníků v průběhu deseti let

str. 25 - 29

Praxe
 

Prezentace české zdravotnické techniky na Blízkém východě

str. 30 - 31

Pro studenty
 

Inovace výuky perioperační péče na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

str. 32 - 33

Z konferencí
 

Sestry se na maketách kostí učily osteosyntézu

str. 34 - 35

 

Profesionálne ošetrovateľstvo na základe pôsobenia osobnosti Alžbety Hanzlíkovej

str. 36 - 37

Dopisy čtenářů
 

Poděkování

str. 38

Z konferencí
 

Top Hotel Praha hostil 9. kongres primární péče

str. 39 - 40

 

Konferenci Centrální sterilizace hostila Vysočina již potřinácté

str. 41 - 43

 

Česká asociace sester si zvolila nové prezidium

str. 43

 

Konference sdružení Gaudia proti rakovině se zaměřila na psychologické aspekty profese zdravotní sestry

str. 44 - 45

Public relations
 

VEKTOR – totální náhrada kolenního kloubu

str. 46

Lekce angličtiny
 

Pacemaker

str. 48