COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2015

Česká asociace sester si zvolila nové prezidium

Datum: 13. 4. 2015
Autor: tz

V sobotu 7. března 2015 se v posluchárně Purkyňova ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze sešlo Fórum delegátů České asociace sester, aby si zvolilo novu prezidentku a prezidium. Ačkoli počasí volalo spíše po procházce jarní přírodou, do posluchárny se sjelo 207 delegátů z celé České republiky, aby zde zastoupili členy odborných sekcí a regionů.

Po úvodním slově odstupující prezidentky Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, bylo zvoleno pracovní předsednictvo a proběhly volby orgánů – volební, mandátové a návrhové komise. Na správný postup voleb dohlížel Mgr. Hirsch z Advokátní kanceláře Šustek & Co.

Následovalo představení tří kandidátek na pozici prezidentky – Mgr. Veroniky Di Cara, PhDr. Ireny Nerudové, PhDr. Martiny Šochmanové, MBA, které se uvedly členům ČAS ještě před přímou volbou uveřejněním svých životopisů a vizí na webových stránkách asociace a v časopise Florence.

Prezidentkou byla zvolena PhDr. Martina Šochmanová, MBA, a to počtem 153 hlasů. Se svým projevem vystoupila jako třetí v pořadí kandidátek na tuto pozici a svým vystoupením si vysloužila dlouhý potlesk.

Následovala volba nového prezidia, které povede asociaci následující čtyři roky:

  • Mgr. Petra Charvátová, Ph.D. (163 hlasů),
  • Bc. Anna Skalická (143 hlasů),
  • Mgr. Veronika Di Cara (136 hlasů),
  • Mgr. Nina Müllerová (119 hlasů),
  • Mgr. Ilona Antoníčková (117 hlasů),
  • Mgr. Jana Zelenková (112 hlasů),
  • Mgr. Dana Křivská (110 hlasů),
  • Miloslava Machovcová (102 hlasů).

Prezidium si zvolilo ze svého středu viceprezidentku Bc. Annu Skalickou, která je dlouholetou členkou ČAS, předsedkyní sekce zdravotních laborantů a kreditní komise.

Všichni noví členové nejvyššího orgánu ČAS si jsou vědomi svojí odpovědnosti a všichni se shodli na tom, že udělají vše pro to, aby nezklamali důvěru členů této profesní organizace.

V průběhu voleb byla přednesena zpráva prezidentky a prezidia ČAS za uplynulé období – jak se dařilo, ale i nedařilo splnit všechny dohodnuté cíle. Bylo to plodné období a Dana Jurásková může být právem pyšná na to, jak celá organizace fungovala. Zpráva ze čtyřletého volebního období prezidia byla otištěna v časopise Florence číslo 1–2/2015, strana 38–40. Poděkování za sekci managementu se Daně dostalo ve formě dortu „sladká tečka na konec“ a dlouhým potleskem všech přítomných vestoje. Touto cestou ještě jednou prezidentce i celému prezidiu děkujeme za jejich úsilí a čas věnovaný profesní organizaci. Jak řekla nově nastupující prezidentka, „Dana se navždy nesmazatelně vepsala do historie České asociace sester“.

Ve středu 11. března 2015 proběhlo v Praze předání „štafety“ současného prezidia nově zvolenému.

Kromě zprávy prezidentky a prezidia ČAS za uplynulé období byly odsouhlaseny navrhované změny dokumentů ČAS, které budou v nové podobě uveřejněny na stránkách asociace.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si