COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2015

Poděkování

Datum: 13. 4. 2015
Autor: PhDr. Ladislav Mikuš

Vážený pán profesor, PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., a široká vedecká obec na Slovensku a v Čechách.

Som veľmi šťastný, pán profesor, že som Vás aj osobne spoznal na konferencii doc. Hanzlíkovej, čítal som mnoho článkov Vami napísaných a bol som milo prekvapený, že máme takýchto odborníkov v ošetrovateľstve, ako ste Vy. Veľmi sa mi páčilo, ako precízne a s citom vážená pani dekanka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., z Českých Budějovíc, rozobrala odraz vývoja ošetrovateľstva a dejín ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku v habilitačnej práci Alžbety Hanzlíkovej.

Zhodou okolností ma pani doc. Alžbeta Hanzlíková, PhD., učila a okrem toho, že ma učila, sme mali veľmi veľa rozhovorov o ošetrovateľstve. Mala vždy jasné vízie do budúcnosti a boli sme stále v kontakte. Obdivoval som vždy jej entuziazmus a aj niekedy možno pri menej sa vyvíjajúcich zákonoch nám vždy hovorila, aby sme boli optimisti. Ako pedagóg vedela počúvať aj študentov. Pri posteroch, ktoré boli veľmi rozumné na konferencii v Martine na JLF UK dňa 13. marca 2015, sa mi páčili vyjadrenia PhDr. Kataríny Zrubákovej, PhD., z Ružomberka, kde podotkla, že ideálny by bol návrat ku geriatrickým sestrám, ktoré by úzko spolupracovali s lekárom, sociálnym pracovníkom, ale aj s rodinou seniora a samotným seniorom.

Môj názor je taký, že špecializácia pre agentúry v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite postačuje, ale zasluhuje si oveľa väčšiu pozornosť jednak návrat geriatrických sestier k praktickým lekárom pre dospelých a takisto aby aj oni boli špecializované v odbore ošetrovateľská starostlivosť v gerontológii. Takisto sestry pracujúce v zariadeniach pre seniorov a domovoch dôchodcov tiež aby boli špecializované v odbore ošetrovateľská starostlivosť v gerontológii. Preto navrhujem pre tieto odbory špecializáciu tohto typu a zároveň by som sa aj rád podieľal so skupinou odborníkov v zostavení takejto špecializácie z toho dôvodu, že pracujem v takomto zariadení, pracoval som na internom oddelení aj na JIS interného oddelenia a v pedagogickej oblasti na stredných zdravotníckych školách ako učiteľ odborných predmetov. Je preto oveľa potrebnejšie, aby vedomosti siahali hlbšie v gerontologickom ošetrovateľstve a aby prebiehal výskum. Ako hovorievala pani docentka na prednáškach, ale aj Vy ste to spomenuli, pán profesor, všetko máme perfektne rozpracované od prenatálneho vývoja až po dospelosť, ale zabúdame na to, že populácia starne. Ako to vyzerá asi v ZpS, v domovoch dôchodcov? Ešte stále nevidíme problematiku takú, aká je? A po toľkých rokoch? Ide o sociálnu starostlivosť, kde sa neposkytuje zdravotná starostlivosť? Ozaj stačí pri starostlivosti o zdravého a chorého jedinca v séniu, aby ju zabezpečoval opatrovateľ alebo opatrovateľka s kurzom? Nebolo to tak asi v tých rokoch, keď bol nedostatok sestier? Nemáme v súčasnosti aj zdravotníckych asistentov, ktorých tak preferujú stredné zdravotnícke školy aj napr. so špecializáciou v Nových Zámkoch – ošetrovateľská starostlivosť o gerontov? Práve v týchto zariadeniach pre seniorov je priestor na ošetrovateľský proces.

Je ideálne, aby v dnešnej dobe slúžili v zariadeniach len opatrovateľky? Vedia všetko posúdiť? Nemáme dostatok kvalifikovaných chlapov na túto prácu? Nemôžeme zvýšiť počet žiakov na stredných zdravotníckych školách, ktorých budeme už na škole pripravovať pre prácu v takýchto zariadeniach? Myslím si, že odborníkov v ošetrovateľstve máme dosť na Slovensku aj v Čechách a urobme pre seniorov jeseň života, ktorá im prináleží.

Počet zdravotníckeho personálu na ZpS – D. D. je nedostačujúci, to všetci dobre vieme, aj lekári, aj sestry. Urobme niečo aj pre to. Zdokonaľme prácu v takýchto zariadeniach, špecializujme sestry konkrétne v tejto činnosti: ošetrovateľská starostlivosť v gerontológii.

Viac hovorme o týchto problémoch a pomenujme ich. Máme dosť inštitúcií, ministerstvá, poslanci, stredné zdravotnícke školy, vysoké školy, obce, mestá.

PhDr. Ladislav Mikuš, ZpS, D. D., Santovka, okres Levice

 
  • tisk
  • předplatit si