Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2015

Rok 2015 – rok nové vlny prodlužování osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Datum: 13. 4. 2015
Autor: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková

Letošní rok je ve znamení zvýšeného příjmu žádostí o vydání ale především prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – registrace. Jen za první dva měsíce roku 2015 byla přijata třetina žádostí loňského roku.

Následující řádky jsou reakcí na skutečnost, že v roce 2014 bylo z přijatých 6 849 žádostí 3 062 nesprávně či neúplně vyplněných, tedy celých 45 %. Na základě chybně vyplněných žádostí dochází k přerušení, zastavení až zamítnutí řízení.

Zdravotničtí pracovníci se registrují celých deset let a podmínky jsou téměř stejné – až na kladně reflektované snížení hodnoty kolku na 100 Kč a prodloužení registračního období na deset let.

Níže uvádím přehled nejčastějších chyb žádostí o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 • Není přiložen kolek nebo chybí jeho dolní část. Od ledna 2012 je platná nová emise kolků s bezpečnostními prvky. Nenechte si proto vnutit starý kolek hnědé barvy od kolegyň.
 • Žádost není na zadní straně podepsaná.
 • Je podána nesprávná žádost (vydání/prodloužení). Před podáním žádosti je nutná kontrola v on-line náhledu. Pokud svou registraci nenaleznete, vaše registrace propadla, celý spis byl skartován a je nutné poslat žádost o vydání.
 • Jsou doloženy neověřené doklady o vzdělání včetně specializačního. Ověřené kopie dokladů o kvalifikaci musejí doložit také žadatelé, kterým registrace propadla a žádají o nové vydání (v minulosti již jednou žádali o vydání) – jejich původní spis byl skartován včetně dokladů, proto je nutné poslat ověřené doklady znovu.
 • Nejsou doloženy všechny doklady – součástí diplomu (nutná ověřená kopie) je i vysvědčení (stačí prostá kopie) nebo dodatek k diplomu.
 • Nevyplněný seznam absolvovaných vzdělávacích aktivit, který je součástí žádosti. Kopie potvrzení o účasti na celoživotním vzdělávání je nutné zapsat do seznamu. V případě, že vaším zaměstnavatelem není zdravotnické zařízení, případně zaměstnavatele nemáte, zůstane seznam nepotvrzený.
 • Nesprávně nebo neúplně doložené potvrzení o výkonu povolání. Doklad o výkonu povolání musí obsahovat informace o délce, pracovní pozici a úvazku – nutné potvrdit přímo do žádosti nebo doložit ověřené kopie potvrzení.
 • Absolventi SZŠ dokládají tři roky výkonu zdravotnického povolání – i při prodloužení registrace, pokud nebyla doložena v první žádosti nebo doba registrace již propadla.
 • Žádost o prodloužení platnosti osvědčení je možné podat pouze jednou v registračním období, a to nejpozději 60 dnů před jeho skončením. Později podané nebo dvakrát v jednom registračním období podané žádosti jsou zamítány.
 • Minimální zákonem vyžadovaný rozsah praxe a potřebný počet kreditů z celoživotního vzdělávání je nutné v žádosti o prodloužení registrace doložit pokaždé nově. Účelové podávání nové žádosti o další prodloužení platnosti osvědčení na podkladě předchozích dokladů (které se již staly podklady pro rozhodnutí o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení) je obcházením platného zákona.

Možnost získat osvědčení bez nutnosti doložení praxe a kreditů mají pouze absolventi do 18 měsíců od získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

V případě, že máte před podáním žádosti nějaké nejasnosti nebo pochybnosti, prostudujte naše webové stránky, kde naleznete aktuální a potřebné informace: http://www.nconzo.cz/web/guest/67.

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, NCO NZO Brno

 
 • tisk
 • předplatit si