COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 5 / 2015

Číslo 5 / 2015

Číslo 5 / 2015
Vychází 11. května 2015

 

Obsah čísla

Editorial
 

Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše (Hippokratés)

str. 1

O čem se mluví
 

Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR

str. 3 - 6

Nové knihy
 

Neurologie pro studium i praxi

str. 6

 

Sebepéče v ošetřovatelské praxi

str. 6

 

Krvácení

str. 6

 

Chorobné znaky a příznaky

str. 6

Rozhovor
 

Zájem o laserové operace očí nejmodernější metodou neustále roste

str. 7 - 9

Florence Akademie
 

Transplantační medicína je „top“ týmové práce

str. 10 - 11

Public relations
 

I seminář může být zážitkem

str. 14

Dopisy čtenářů
 

Pár slov pro paní Mgr. Alenu Šmídovou

str. 16

 

Setkali jste se někdy s agresivním pacientem?

str. 16

 

V Obecním domě byli oceněni dárci kostní dřeně

str. 16

Odborné téma
 

Edukace v diabetologii sestrou

str. 17 - 18

 

Průřez novými perorálními antidiabetiky

str. 19 - 20

Recenzovaný článek/Teoretický článek
 

Sociální sítě jako jeden z prostředků kyberšikany

str. 21 - 24

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Kardiovaskulární onemocnění v péči sester urgentního příjmu

str. 25 - 27

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Interní komunikace ve zdravotnickém zařízení

str. 28 - 31

 

Štandardizované ošetrovateľské postupy u nedoslýchavých detí

str. 32 - 37

Praxe
 

Význam kinestetiky pro ošetřovatelskou péči

str. 38 - 39

Pro školy
 

Stáž v městské nemocnici na Krétě

str. 40 - 42

Z konferencí
 

Na konferenci INSPO 2015 lákal návštěvníky nejvíc 3D tisk

str. 43

 

Sekce domácí péče si na konferenci zvolila nové vedení

str. 44

 

Kýla není šperk

str. 44

Rozhovor
 

Chceme-li dosáhnout změn, musíme být jednotní

str. 45 - 46

Lekce angličtiny
 

Gestational Diabetes

str. 47