COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2015

I seminář může být zážitkem

Datum: 11. 5. 2015
Autor: Baxter Czech

Devátý ročník sympozia o peritoneální (domácí) dialýze, takzvaný Czech PD Day, na kterém se setkali zástupci z pracovišť věnujících se u nás této dialyzační metodě, se uskutečnil ve středu 25. března v Olomouci. V historii tohoto sympozia to byl ročník nejúspěšnější, zúčastnilo se ho 280 lékařů a zdravotních sester, kteří si přišli poslechnout přednášky našich předních nefrologů a také zahraničních odborníků, kterými letos byli profesor Juan-Jesus Carrero-Roig ze Švédska a profesor Peter Rutherford ze Švýcarska.

Protože zdravotní sestry hrají v procesu dialyzační léčby velmi důležitou roli, byl pro ně oproti předešlým ročníkům připraven trochu netradiční zážitkový seminář na téma Komunikace s pacienty v predialýze – aneb Edukujeme pacienty efektivně?

„Téma důležitosti kvalitní komunikace s pacienty je v poslední době velmi přetřásané, a proto jsme chtěli sestrám názorně ukázat, jak jsou v oblasti práce s pacientem důležité správný přístup a nasazení,“ říká Jana Kolářová, produktová manažerka divize Renal ze společnosti Baxter Czech.

O tom, jaký význam v komunikaci s pacienty má přístup zdravotnického personálu,
se publikum přesvědčilo prostřednictvím čtyř sehraných scének
fota: Baxter Czech

Sto padesát sester a také lékařů se sešlo na tomto semináři, na kterém na ně čekalo překvapení a čtyři přednášející, kterými byli Michal Dušek z B. Braun Avitum, Míša Černá ze Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, Miloš Neslušan z Baxter Czech, ale také profesionální herec David Janata, kteří jim ukázali, jaký význam v komunikaci s pacienty má přístup zdravotnického personálu.

Publikum se naopak vcítilo do situace pacientů v predialýze, kterým přednášející sehráli zadané role. V nich představovali edukátora, který může k pacientům přistupovat arogantně, nebo dokonce manipulativně, ale i znuděně, nebo naopak pozitivně naladěný a přesvědčený o tom, co říká. Publikum si tedy vyslechlo přednášku na stejné téma, ale ve čtyřech různých provedeních. Účastníci tohoto semináře měli na jeho konci odevzdat anketní lístek, v němž hlasovali, který odborník je přesvědčil, že hemodialýza a peritoneální dialýza jsou rovnocenné dialyzační metody, a jakou metodu by si vybrali. „Výsledky ankety vyhlásila na konci sympozia profesorka Sylvie Opatrná z FN Plzeň, která byla odborným garantem akce. Na celé čáře vyhrál člověk, který je pozitivně naladěný a své práci věří. Účastníci semináře se tak mohli na vlastní kůži přesvědčit, že je samozřejmě důležité, co jako odborný personál pacientům říkáme, ale mnohem důležitější jsou forma a způsob, jakým jim to říkáme,“ shrnuje Kolářová a dodává: „Jsem ráda, že jsme v podobě tohoto semináře přinesli na PD Day něco netradičního. Na tomto ročníku zazněla zajímavá témata, například problematika chirurgického zavádění PD katetrů, PD u geriatrických pacientů a mnohá další. Dotkli jsme se i tématu domácí hemodialýzy, která umožní pacientům, kteří nejsou na PD, léčit se v domácím prostředí, a také asistované PD, která umožňuje pacientům, kteří se o sebe nejsou schopni postarat, zůstat v domácím prostředí.“

Velké poděkování patří paní Evě Víškové, která byla patronkou a moderátorkou celé akce. Příští, jubilejní 10. ročník Czech PD Day se bude v Praze konat v roce 2017. Už nyní se začíná pracovat na dalších zajímavých tématech, která se budou vztahovat k problematice peritoneální dialýzy.

Baxter Czech

 
  • tisk
  • předplatit si