COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2015

Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše (Hippokratés)

Datum: 11. 5. 2015
Autor: Magda Hettnerová

Oko – do duše okno, říká se. Oko je však především párový smyslový orgán, který nám umožňuje vidět. A protože zrak je jedním z našich nejdůležitějších smyslů, jsou pro nás onemocnění oka vždy velmi stresující.

Z historie se dochovaly záznamy o operacích, které lékaři na očích už v minulosti prováděli. Například indický lékař Sushruta v 5. století před naším letopočtem operoval šedý zákal dislokací čočky do sklivce. Lidé si totiž mysleli, že šedé zkalení čočky je jakýmsi zalitím mezi zornicí a čočkou, které vytváří neprůhlednou blanku. Z 11. století se nám pak dochoval např. popis metody odsátí čočky pomocí duté jehly. Provedl ji íránský lékař Ammar. Těžko si tito lékaři uměli tehdy představit, že operace šedého zákalu (katarakty) bude jednou rutinním zákrokem, při kterém se bude navíc využívat něčeho takového, jako je laserový paprsek. Průkopníkem v této oblasti byl Francis L’Esperance, který v roce 1963 začal používat rubínový laser při pokusech o léčbu diabetické retinopatie. Dnes se laser využívá téměř ve všech oblastech očního lékařství.

Nejen o tom se můžete dočíst v tomto květnovém čísle časopisu Florence, které jsme tentokrát věnovali diabetu. Dozvíte se v něm například, jak vypadá v diabetologii edukace sestrou nebo jaká jsou nová perorální antidiabetika. Nechybějí samozřejmě ani další naše pravidelné rubriky, jako jsou např. recenzované články, zprávy z konferencí či rubrika pro studenty.

A protože měsíc květen je neodmyslitelně spjat nejen s ošetřovatelstvím (12. 5. – Mezinárodní den ošetřovatelek), ale i porodní asistencí (5. 5. – Mezinárodní den porodních asistentek), najdete v něm i související příspěvky. Viceprezidentka ČKPA Bc. Radmila Dorazilová vás seznámí s problematikou porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR na str. 3 a nová prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA, vám v našem rozhovoru na str. 46 přiblíží, kam by měla tato asociace dále směřovat.

A jak řekl francouzský impresionista Paul Cézanne: „K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít jen otevřené oči. K tomu je potřeba mít i otevřené srdce.“ Proto vám přeji, ať je i vaše srdce otevřené všemu a všem, co život přináší, a ať prožijete krásný „lásky čas“.

Přeji vám hezké čtení,

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si