COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2015

Na konferenci INSPO 2015 lákal návštěvníky nejvíc 3D tisk

Datum: 11. 5. 2015
Autor: Magda Hettnerová

Více než tři stovky lidí se sešly v sobotu 28. března 2015 v Kongresovém centru Praha, kde se konal již 15. ročník konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), kterou pořádalo BMI sdružení společně s generálním partnerem Nadací Vodafone a dalšími partnery.

I letos byla součástí programu expozice pomůcek a projektů v předsálí a ani letos nechybělo vyhlášení vítězů už 11. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Zrakově postižení účastníci mohli sledovat prezentace na tabletech, lidé se sluchovým postižením na nich zas mohli sledovat simultánní přepis přednášek.

Mimořádnému zájmu účastníků se těšil 3D tisk a jeho možnosti ve zdravotnictví, který byl prezentován v přednášce Martiny Kollerové z fimy 3Dees. „Ze všech definic 3D tisku je nejvýstižnější ta, která technologii 3D tisku popisuje jako příležitost pro zhotovení předmětů, které nelze vyrobit žádným jiným způsobem. V medicíně představuje tato příležitost úplně nové metody léčby, které častokrát pomáhají pacientům, jimž dosud nebylo pomoci,“ uvedla. A jak podle ní potvrdil nejeden rozhovor s účastníky INSPO 2015, v oblasti kompenzačních pomůcek znamená tato technologie novou naději pro lidi, kteří i přes velkou snahu nenašli plnou spokojenost s přizpůsobením pomůcek na míru. Ve své přednášce a následně i na stánku představili zástupci firmy 3Dees podstatu technologie 3D tisku a ukázali, v jakých oblastech se v rámci zdravotnictví nejčastěji aplikuje. Jako hlavní případovou studii uvedli postup zhotovení krytu protézy v pražském Centru 3D tisku 3Dees. Samotný design protézy představil Roman Bernat, pro nějž tento kryt na míru navrhl designér Tomáš Vacek. Zmenšenina krytu byla za zhruba sedm hodin vytištěna i na stánku v kongresovém centru.

To, co zájemci na 3D tisku podle Kollerové oceňovali nejvíce, byla kromě možnosti úplného přizpůsobení produktů konkrétnímu člověku i úspora času při výrobě pomocí této technologie. Konkrétní dotazy směřovaly na pomůcky pro sluchově postižené, obroučky brýlí na míru či vylepšení invalidního vozíku. O tom, že tato technologie návštěvníky zaujala, svědčí i fakt, že zástupci firmy získali ve své sekci cenu za nejlepší přednášku i nejlepší expozici.

Cenu Nadace Vodafone Rafael převzali z rukou generálního ředitele nadace
Ondřeje Zapletala (vlevo) zástupci CZE PA za svůj projekt VozejkMap
foto: organizátoři INSPO 2015

Během konference se však rozdávaly i další ceny. Kromě již zmiňované literární soutěže byla předána i Cena Nadace Vodafone Rafael spojená s finanční odměnou 300 tisíc korun. Ucházet se o ni mohly neziskové organizace příkladně využívající informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. Vítězem se stala Česká asociace paraplegiků (CZEPA) za projekt VozejkMap – svoboda pohybu na vozíku. Cenu jí předal ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal. „Chceme tak nejen podpořit nejnadanější a již do jisté míry úspěšné technologické projekty pro handicapované, aby mohly nadále růst, ale také přitáhnout pozornost k potenciálu, který se ve využití technologií pro lidi s postižením skrývá,“ řekl.

Mobilní aplikace pro chytré telefony a webové rozhraní www.vozejkmap.cz nabízejí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR. Vozíčkáři si v ní mohou naplánovat cestu tak, aby se nedostali do potíží a mohli cestovat samostatně. Data do ní zadávají a ověřují sami vozíčkáři a ke dni konání konference obsahovala už 7738 bezbariérových míst. Projekt VozejkMap vznikl za podpory Nadace Vodafone a v roce 2013 se stal nejlepším internetovým projektem v soutěži Fóra dárců „Být vidět“. Získal také 2. místo a zvláštní cenu Nadace Vodafone v soutěži Fondu Otakara Motejla „Společně otevíráme data“.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si