COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2015

Sekce domácí péče si na konferenci zvolila nové vedení

Datum: 11. 5. 2015
Autor: Andrea Turková

Ve dnech 24.–25. dubna 2015 se uskutečnila Celostátní konference sester domácí péče na téma „Postavení sester v domácí péči – přítomnost a budoucnost“. Součástí konference byly i volby do předsednictva sekce domácí péče.

Páteční konferenci zahájila uvítáním přítomných předsedkyně sekce Lenka Cejnková. Mgr. Marie Malinková informovala o novinkách NCO NZO. Jednou z velice zajímavých přednášek bylo BOZP v domácí péči, v níž přednášející reagovala na příklady z praxe, které ji v mnoha případech překvapily svojí rozmanitostí. Sestry si zopakovaly i důležitost dokumentace, zjistily novinky ve stomických pomůckách a dozvěděly se, co je nového v rámci sterility v domácí péči. Zatímco probíhaly přednášky, které se věnovaly mj. i hojení ran, dekubitům a rafinované šikaně, bylo vše připraveno k řádným volbám.

Vedení sekce seznámilo členy s výsledky hospodaření, se zprávou o činnosti sekce a předsednictva za uplynulé volební období. Po prvním bloku přednášek následovaly volby do předsednictva sekce domácí péče, kterým předcházelo řádné zvolení mandátové a volební komise. Po krátké přestávce a vyhlášení výsledků musela volební komise vyřešit situaci, kdy se čtyři kandidátky postupně vzdaly svého mandátu: Věra Kolegarová, Hana Pekárková, Irena Kouřilová a Miloslava Machovcová. Až následující kandidátka svůj mandát přijala. Staronové vedení sekce domácí péče se následně ujalo svých povinností a zvolilo si předsedkyni Lenku Cejnkovou, místopředsedkyni Janu Šnýdrovou, pokladníkem zůstala Hana Pajorová. Členkou předsednictva je dále Ria Otrubová a nově pozici v předsednictvu zaujala i Marie Hutníková. V revizní komisi bude pracovat Jitka Mamulová (předsedkyně), Olga Miková a Andrea Turková.

V sobotu ráno pokračovala konference odborným programem. Zazněly zajímavé přednášky o krizové a sociální komunikaci, vedení ošetřovatelské dokumentace a zachování sterility v domácím prostředí. V průběhu dopoledne také zasedalo nově zvolené předsednictvo a revizní komise. Na tomto zasedání byly rozděleny první úkoly. Členky předsednictva se seznámily s nejbližšími jednáními a dalšími kroky, které je čekají. V závěru pak předsedkyně poděkovala všem účastníkům za účast na konferenci i u voleb a vyzvala členky ke spolupráci.

Andrea Turková, Pracoviště ošetřovatelské péče, s. r. o.

 
  • tisk
  • předplatit si