COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2015

Setkali jste se někdy s agresivním pacientem?

Datum: 11. 5. 2015
Autor: Věra Jandurová; Kamila Vomastová

Dne 31. března 2015 jsme s kolegyní navštívily odborný seminář na téma „Agresivní pacient“. O své poznatky bychom se s vámi chtěly na následujících řádcích podělit.

Seminář probíhal v rámci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Ústí nad Labem. Byl veden formou zajímavé diskuze s lektory, kde jsme měli možnost pohovořit o konkrétních případech z naší praxe, ale i ze života, a ukázali jsme si i některé modelové situace.

Mluvili jsme o projevech agrese, zdroji agrese, možnosti ovlivnění, co dělat, o chybné reakci a o strategii.

Projevy agrese jsou:

 • slovní (křik, vulgarismy)
 • fyzické (ruce zaťaté v pěst, neklid, narušení prostoru, podupávání, zrychlený dech, dívání se upřeně do očí, házení předmětů aj.)

Zdroj agrese: strach, úzkost, nespokojenost, odkázání na pomoc druhého, křivda, absence abúzu, zklamání z procesu léčby, nedostatečná informovanost, neuspokojování potřeb (jídlo, narušený spánek, sociální izolace). Dále patří mezi zdroje agrese vliv prostředí, narušení intimní zóny, sexuální omezení, nepružnost poskytování terapeutické a ošetřovatelské péče a celková změna prostředí aj.

Možnosti ovlivnění jsou:

 • faktory prostředí (světlo, klid)
 • faktory osobnosti (zdravotníka i pacienta)
 • charakter nemoci (závažná a onkologická onemocnění)
 • komunikace (tón hlasu, vstřícnost)
 • farmakologie

Co dělat: zachovat klid, projevit zájem o problém pacienta (člověka), neútočit, zajímat se o důvod vzniku hněvu aj. a v neposlední řadě zachovat od agresora bezpečnou vzdálenost.

Chybné reakce jsou:

 • nervozita
 • nedostatek času
 • přerušovat pacienta v hovoru
 • poskytovat rady ze svého hlediska aj.

Strategie: snažit se nabídnout pacientovi (člověku) kompromis, projevit pochopení pro jeho hněv a agresi a zároveň se snažit najít řešení jeho problému. Nejdůležitější je vzájemná komunikace.

Seminář byl pro nás velmi zajímavý nejen z profesního hlediska, ale i v různých možnostech, jak čelit agresi v běžném životě. Toto téma nás naučilo nedívat se na problém pouze z pohledu zdravotníka, ale i očima agresivního pacienta (člověka), proč tomu tak je. Tento seminář bychom doporučily všem našim kolegyním, minimálně jako zamyšlení se nad problémem „agresivní pacient“.

Věra Jandurová, Kamila Vomastová, všeobecné sestry, ARO Most

 
 • tisk
 • předplatit si