COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2015

Chirurgové a sestry se na Vysočině sešli již posedmnácté

Datum: 8. 6. 2015
Autor: Magda Hettnerová

Devadesát aktivních a více než tři sta pasivních účastníků se sjelo ve dnech 21.–22. května 2015 do hotelu Skalský Dvůr nedaleko Nového Města na Moravě na již XVII. setkání českých a slovenských chirurgů. Stejně tak jako vloni nechyběla samostatná sekce určená sestrám instrumentářkám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

Záštitu nad akcí, kterou pořádaly Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Slovenská chirurgická spoločnosť, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, ČLS JEP – Spolek lékařů v Novém Městě na Moravě a Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., převzal ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Generálním partnerem byla společnost MEDIN, a.s., která se zabývá výrobou a prodejem lékařských nástrojů a implantátů.

Sekce určená sestrám se konala v pátek 22. května. Předsedali jí Věra Tůmová, vrchní sestra oddělení Centrálních operačních sálů Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., Zita Pattrmanová z Nemocnice akademika Ladislava Dérera, Bratislava-Kramáre, a MUDr. Dobroslav Novák, vedoucí Traumatologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.

Jako první vystoupila se svou přednáškou Bc. Zuzana Šiborová z Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. Její sdělení neslo název „Korzetová nemoc“ aneb předoperační a pooperační péče u pacienta po fundoplikaci brániční kýly metodou Nissen-Rossetti. „Brániční kýla je protlačení konečného jícnu nebo části žaludku skrz brániční otvor – hiatus do dutiny břišní. Vzniká oslabením bráničních svalů a zvýšením nitrobřišního tlaku,“ popsala na úvod. Brániční kýla se dělí na skluznou, paraezofageální a smíšenou. Mezi typické příznaky patří pálení žáhy, dysfagie, pocit uváznutí sousta a regurgitace, atypickými jsou stenokardie a dušnost. Léčba se provádí konzervativně, farmakologicky nebo chirurgicky. „Principem operace dle Nissen-Rossetti je zúžení rozšířeného otvoru v bránici a upevnění žaludku na správném místě pomocí manžety z vlastní žaludeční tkáně,“ popsala přednášející. Důvodem, proč se brániční kýle přezdívá též korzetová nemoc, je fakt, že nošení korzetů vede ke zvýšenému nitrobřišnímu tlaku a může být rizikovým faktorem vzniku hiátové hernie nebo vést ke zhoršení již vzniklých obtíží. Na kazuistice 75leté pacientky pak popsala předoperační a pooperační péči o pacientku s tímto onemocněním. Na závěr upozornila, že jedním z rizikových faktorů pro vznik hiátové hernie je obezita. Z průzkumu, který byl proveden u hospitalizovaných pacientů v letech 2012–2014 v Nemocnici Nové Město na Moravě po plánované operaci hiátové hernie dle Nissen-Rossetti, se ukázalo, že jejich průměrné BMI bylo 30,5 (celkem 20 pacientů, průměrný věk 62 let).

I letos měly sestry na setkání chirurgů svou samostatnou sekci
foto: Magda Hettnerová

Na její sdělení navázala kolegyně z téže nemocnice Marta Štěpánková, která přiblížila operaci dle Nissen-Rossetti laparoskopicky, a další přednášející Hana Lubojacká představila perioperační péči v Městské nemocnici Ostrava, p. o. „Chirurgie a úrazová chirurgie zajišťuje komplexní péči o pacienty s chirurgickými onemocněními a o pacienty s úrazy. Tým lékařů a sester poskytuje kvalifikovanou péči pro 62 standardních lůžek a 11 lůžek intenzivní péče. Ročně provádíme více než 3000 operací na čtyřech operačních sálech za použití nejmodernější techniky,“ popsala. Toto pracoviště je podle jejích slov akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR v oblasti vzdělávání a aktivně se podílí na zvyšování odbornosti sester a studentů lékařských fakult.

C-NAIL MEDIN je první hřeb pro osteosyntézu patní kosti

Následující přednášky se týkaly především zlomenin a jejich operačních řešení. O operační léčbě zlomenin zápěstí, jejich historii a současnosti pohovořila Mgr. Lenka Pekarová z Centrálních operačních sálů (COS) Nemocnice Valašské Meziříčí, o přístupu ke zlomeninám femuru na Ortopedické klinice Olomouc zase mluvila Věra Jevická. Nejen s instrumentáriem firmy MEDIN, a. s., seznámila posluchače Zita Pattrmanová z bratislavské nemocnice a o operacích proximálního humeru pomocí krátkého humerálního hřebu promluvila Irena Pavlíková z COS Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. Marcela Řepová z téže nemocnice pak představila metodu C-NAIL u zlomeniny paty. K těm dochází především při pádu z výšky, nárazech při dopravních nehodách či otřesech při explozi. Klinickými projevy jsou mohutný otok tkání, velký hematom, bolestivost a omezení hybnosti s neschopností zátěže končetiny. U nedislokovaných zlomenin je léčba konzervativní, u dislokované zlomeniny je nutná operační léčba. Při ní je možné využít C-NAIL MEDIN, což je první hřeb pro osteosyntézu patní kosti. Výhodou této nitrodřeňové osteosyntézy je malá operační rána mimo úroveň zlomeniny, menší krevní ztráty a zachování dobré vitality úlomků. „Hojení zlomeniny patní kosti je dlouhodobá záležitost, kterou zhoršuje stáří pacienta, diabetes, kouření a onemocnění zhoršující prokrvení dolních končetin,“ upozornila M. Řepová. Mezi komplikace patří poranění nervově-cévního svazku, tromboembolická komplikace, kostní infekce, pakloub či refraktura v místě zlomeniny po vyjmutí hřebu.

Následně zazněla ještě řada dalších přednášek, například na téma laparoskopické resekce rekta, bezpečnost pacientů na OCSS ve FN Hradec Králové či historie gumových rukavic. Všechny přednášky byly živě diskutovány a posluchačky odcházely spokojené. Příští, XVIII. setkání českých a slovenských chirurgů se bude konat ve dnech 19.–20. května 2016.

 

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si