Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2015

Jubilejní konference na VŠZ Praha se zabývala vzděláváním zdravotníků

Datum: 8. 6. 2015
Autor: Mgr. Helena Michálková

Jubilejní 10. vědeckou konferenci na téma Vzdělávání ve zdravotnictví pořádala dne 12. května 2015 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze ve spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra. Mezinárodní konference byla pořádána symbolicky v Mezinárodní den ošetřovatelství, kdy si připomínáme výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingaleové.

Velmi pestrý program zahájila rektorka Vysoké školy zdravotnické doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., která přivítala účastníky z Chorvatska, Rakouska, Polska a samozřejmě i zástupce českých vysokých škol. Svou zdravici přednesla na úvod konference i předsedkyně chorvatské komory sester (Hrvatska komora medicinskih sestara) Dragica Šimunec a viceprezidentka České asociace sester Bc. Anna Skalická.

Příspěvky, které na konferenci zazněly, byly orientovány na historii a současnost ve vzdělávání sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Se svým příspěvkem vystoupila i předsedkyně nefrologické sekce ČAS Mgr. Jindra Kracíková, která získala ocenění Sestra roku 2014. Posluchači se během dne dozvěděli např. o vývoji vzdělávání fyzioterapeutů i ergoterapeutů, aktuálních potřebách vzdělávání nelékařů v přednemocniční a intenzivní péči, seznámili se s novinkami ve vzdělávání sester, jako jsou časopisecké kluby či online vzdělávání. Posledním příspěvkem odpoledního bloku byla přednáška MUDr. Marie Nejedlé, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu, která přítomné seznámila s metodikou krátkých intervencí v praxi, jejichž cílem je prevence onemocnění vznikajících v důsledku kouření a škodlivého a rizikového pití alkoholu.

O zkušenosti se vzděláváním zdravotníků
se podělili i kolegové ze Slovenska
foto: Iva Skočdopolová

Konferenci uzavíraly dva workshopy. První byl zaměřen na využití kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, které představila nevidomá paní Eva Odehnalová. Její zručnost, s jakou pomůcky ovládala, byla ohromující. Druhý workshop byl zaměřen na prevenci násilí ve zdravotnictví. Účastníci workshopu si během něj mohli vyzkoušet práci s agresivním pacientem a procvičit si své komunikační schopnosti. Herecký výkon aktérů, kteří sehráli scénu s agresivním pacientem, byl velmi autentický a v posluchačích zanechal silný dojem.

Všechny příspěvky byly na vysoké úrovni a atmosféra celé konference byla velmi přátelská. Už nyní se proto můžeme těšit na další ročník, který se bude konat příští rok.

Mgr. Helena Michálková, Ph.D., redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si