Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2015

Oko za oko a svět bude slepý – Móhandás Karamčand Gándhí

Datum: 8. 6. 2015
Autor: Magda Hettnerová

Znáte to všichni. Ten stav, kdy jakmile ráno otevřete oči, víte, že byste dali cokoli za to, abyste byli někde úplně jinde. Ideálně v jiném časoprostoru. Napůl bdělí se odpotácíte do koupelny, kde si zubním kartáčkem málem vypíchnete oko. Ranní káva, kterou jste se ve spěchu opařili, skončila z poloviny na vašem bílém tričku, čehož si všimnete teprve ve chvíli, kdy sprintujete na autobus, který vám samozřejmě zavře dveře před nosem a ujede.

A když s půlhodinovým zpožděním dorazíte do práce, srazíte se už ve dveřích s nadřízeným, který se tváří, jako by posnídal kilo citrónů a zapil je projímadlem. Zkrátka den blbec. Pak už stačí jen jeden pacient či jeho rodinný příslušník, který vám zadrnká na nervy stejně spolehlivě jako kladívko na struny klavíru, a kotel vašich emocí, už tak dost rozvířený, hrozí explozí. V tak třaskavém ovzduší stačí jen malá jiskřička nedorozumění a výbuch agrese je neodvratitelný. Je totiž dost možné, že pacient, který před vámi stojí celý sinalý potlačovaným vztekem a kterého vy vidíte rudě, prožívá podobné emoce jako vy. Pak už je jen otázka času a okolností, zda tento střet skončí „jen“ slovní přestřelkou, nebo přeroste v něco horšího, například ve fyzický útok.

A protože právě těch ve zdravotnictví neustále přibývá, rozhodla se Všeobecná fakultní nemocnice v Praze své zaměstnance vyškolit, jak se těmto útokům bránit. O tom, jak to probíhalo, se dočtete na str. 3 tohoto čísla časopisu Florence, jehož odborné téma jsme tentokrát věnovali intenzivní péči a urgentní medicíně. Nechybějí samozřejmě ani další pravidelné rubriky, jako jsou recenzované články, rubrika věnovaná studentům či zprávy našich partnerů a zprávy z konferencí. V článcích z praxe se mj. dozvíte, jaké jsou zkušenosti české všeobecné sestry s prací v zahraničí, konkrétně ve Spolkové republice Německo, a také jaká jsou flexibilní řešení v prevenci nozokomiálních nákaz. A vzhledem k tomu, že v letošním roce uplyne 55 let od významného mezníku ve vzdělávání našich sester – vzniku vysokoškolského studia, není od věci připomenout si, jak se vůbec vzdělávání sester u nás v průběhu času vyvíjelo. První díl článku na toto téma najdete v rubrice Historie na str. 42.

Přeji vám hezké čtení,

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si