COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2015

Pražské chirurgické dny i letos přilákaly stovky odborníků

Datum: 8. 6. 2015
Autor: Magda Hettnerová

Téměř sedm set lékařů a sester se sešlo ve dnech 18.–19. května 2015 v Clarion Congress Hotelu Prague v pražských Vysočanech na XXII. pražských chirurgických dnech. Na kongres s mezinárodní účastí, jehož pořadatelem byla I. chirurgická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS, přijeli i hosté například ze Slovenska, Švýcarska, Německa, Anglie a Itálie.

Po úvodních slovech přednosty I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Zdeňka Kršky, DrSc., pozdravili posluchače i rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., děkan 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., náměstkyně VFN v Praze pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., a odborná garantka vzdělávání NZP ve VFN v Praze PhDr. Dagmar Škochová, MBA.

Odborný program byl i letos rozdělen do dvou samostatných sekcí, v nichž nabídl vysoce kvalitní přednášky na aktuální a velice zajímavá témata, čímž opětovně zajistil účast téměř tří set lékařů a více než čtyř set nelékařských zdravotnických pracovníků. Kongres rovněž přilákal představitele řady nemocnic, odborných společností a zdravotnických firem, studenty a zástupce médií.

Během prvního dne zaznělo v sekci určené pro nelékaře celkem 14 sdělení, z toho tři firemní. První přednášky se ujala PhDr. D. Škochová, MBA, která připomněla několik historických mezníků světového ošetřovatelství. Jako první zmínila nejvýznamnější jméno – Florence Nightingaleovou. K ní se v letošním roce pojí hned dvě výročí – 195 let od jejího narození a 105 let od jejího úmrtí. Číslovka 105 se váže i k další zmiňované osobnosti – Matce Tereze, která se narodila ve stejném roce, v jakém Florence Nightingaleová zemřela, tedy 1910. Matka Tereza sice nebyla zdravotní sestra, ale pomoc lidem se stala hlavní náplní jejího života. „V letošním roce uplyne také 55 let od dalšího důležitého mezníku v československém ošetřovatelství, a to vzniku vysokoškolského studia sester,“ upozornila PhDr. Škochová. Na závěr svého sdělení se krátce zastavila i u otázky, která v současné době hýbe českým ošetřovatelstvím, a sice jaké sestry potřebuje české zdravotnictví a jaké novinky se chystají nejen v legislativě, ale i v organizaci vzdělávacích programů nelékařských zdravotnických pracovníků. Své sdělení pak ukončila heslem, že celoživotní vzdělávání sester je výborná investice, z níž může pacient jen profitovat.

V dopoledním bloku následovaly přednášky na téma Péče o pacienta s jejunostomií od S. Grigárkové z Fakultní nemocnice Olomouc, Crohnova choroba a její specifika od E. Souhradové a K. Brodníčkové z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Infekční komplikace v hrudní chirurgii z pohledu sestry od Z. Škůrkové, DiS., rovněž z FN Olomouc. Mezi infekční komplikace v hrudní chirurgii patří pneumonie, plicní absces, empyém hrudníku, mediastinitida a infekce v ráně. Práce sestry spočívá podle Z. Škůrkové v tom, že sestra úzce spolupracuje s lékařem a tak se podílí na prevenci, včasné diagnostice a léčbě infekcí v hrudní chirurgii. Sleduje příznaky infekce, podílí se na diagnostice i léčbě tím, že podává medikaci dle ordinace lékaře, asistuje při hrudní punkci a zavedení hrudního drénu, připravuje sterilní stolek se všemi potřebnými pomůckami a dále pečuje o dýchací cesty a hrudní drény pacienta. Na toto téma navázala N. Kohutková, DiS., z FN Olomouc s velmi zajímavým sdělením a kazuistikou o katameniálním pneumotoraxu (PNO). „Katameniální pneumotorax tvoří 2,8–6 % všech PNO u žen,“ řekla na úvod. „K incidenci dochází ve 3.–4. dekádě života, nikdy se nevyskytuje při užívání hormonální antikoncepce, těhotenství a anovulačním stavu. Nejčastěji bývá zaznamenán 2. až 3. den po začátku menses, přičemž u 22 až 37 % pacientek je popsána pánevní endometrióza,“ upozornila. Léčba je podle jejích slov převážně chirurgická, dále gynekologická, popřípadě endokrinologická či hormonální. Na kazuistice 40leté pacientky pak přednášející ukázala, jak se tato poměrně vzácná nemoc projevuje a léčí.

Během dopoledního bloku zazněly ještě přednášky na téma hojení ran, které přednesly T. Jerhotová z I. chirugické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a K. Čurdová ze stejného pracoviště, která pohovořila na téma efektivní terapie exsudátu. Hojení ran se věnovala i dvě odpolední firemní sdělení – Hydroterapie, které přednesla Ing. K. Červinková z firmy Hartmann-Rico, a. s., a sdělení M. Novákové z firmy ConvaTec, která představila novinku s názvem Aquacel Ag+ EXTRA. Aquacel Ag+ EXTRA má oproti předchozímu krytí Aquacel™ Ag nejen vylepšenou konstrukci, takže je devětkrát pevnější, ale má i o 50 % vyšší absorpční schopnost. „Použít je lze u různých typů infikovaných ran nebo ran s rizikem infekce, u různých hladin exsudátu v kombinaci s krytím Aquacel Foam,“ řekla. Další novinky společnosti ConvaTec – tvarovatelnou jednodílnou pomůcku Esteem® a plochou tvarovatelnou podložku s harmonikovým kroužkem Natura® – představila M. Hamrová.

Úvodní slova i přednáška patřily odborné garantce vzdělávání
NZP ve VFN v Praze PhDr. dagmar Škochové, MBA
Kongres přilákal i stovky sester
fota: Magda Hettnerová

Součástí programu byly dále přednášky na téma Melanom – skryté nebezpečí od M. Špičkové z FN Olomouc a Stručný přehled transplantací od M. Michňové z FN Hradec Králové. V závěru pak zazněly ještě dvě přednášky mimo obor chirurgie, a to Zdravotnictví optikou nového občanského zákoníku II. od JUDr. Lucie Široké z advokátní kanceláře Šustek & Co. a Zdravotnická rizika a migrace, kterou přednesl MUDr. V. Polanecký z IPVZ, po nichž se tradičně rozběhla bohatá diskuze.

Druhý den konference byl spojen se sportovním lékařstvím a traumatologií. Zazněly na něm například přednášky na téma Sportovní úrazy na traumatologickém oddělení, Egroterapie na traumatologickém oddělení či Komplikace léčby warfarinem na traumatologickém oddělení a mnoho dalších.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si