COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2015

WS Distální cílení tibiálního hřebu

Datum: 8. 6. 2015
Autor: Ing. Luboš Žilka

Dne 21. května 2015 proběhl workshop (WS) traumatologie na téma Tibiální hřeb a cílicí zařízení. Zaměřen byl na nově vyvinutý systém tibiálního hřebování ve spojení s distálním cílením firmy MEDIN, a.s.

Workshop proběhl jako součást mezinárodního sympozia XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě ve Skalském dvoře. Účelem bylo seznámení účastníků s principem cílení, které si mohli také prakticky vyzkoušet.

Systém byl představen společně lékařem novoměstské nemocnice MUDr. Novákem, který se na vývoji systému podílel, a techniky firmy MEDIN.

Účastníci WS si vyzkoušeli spolehlivost a jednoduchost cílení na umělých kostech. Při dodržení všech kroků je zavedení spolehlivé a operatér v krajním případě nepotřebuje k zavedení šroubů používat RTG zesilovač. Vzhledem k dobré řemeslné zručnosti operatérů není cílení náročné a bude vhodným doplňkem traumatologických operací. Operačnímu týmu umožní při klinickém použití snížit radiační zátěž pacienta a zejména každodenní zátěž operačního týmu. Předvedený systém byl přítomnými se zájmem vyzkoušen a pozitivně přijat. Pro běžné zavedení bude určitě vhodné, aby si operatér vždy systém vyzkoušel před klinickým použitím na plastovém modelu tak, aby velmi dobře pochopil všechny potřebné zásady pro správnou aplikaci. Firma MEDIN je připravena tato školení zajistit ve vlastních školicích prostorech.

Během workshopu se jeho účastníci měli
možnost seznámit s principem distálního
cílení tibiálního hřebu a sami si jej také
vyzkoušet
fota: MEDIN, a.s.

Cílení je kompatibilní se všemi provedeními tibiálních hřebů MEDIN. Navržený systém je mechanický na principu pomocného pinu, který vymezuje polohu hřebu oproti cílicímu rameni. Operatér může podle potřeby zvolit cílení předozadní nebo bočné. Distální část je vyrobena z RTG transparentního materiálu tak, aby bylo možné i v průběhu cílení kontrolovat reponované úlomky kostí pomocí RTG zesilovače.

Výhoda mechanického cílení oproti ostatním principům je v jeho jednoduchosti a v minimální potřebě předoperační přípravy. Výhoda je i v operačním čase, kdy odpadá složitá kontrola při nastavování prvků. Výhoda je zejména pro operatéry, kteří mají menší zkušenost s cílením z volné ruky.

Operační tým tímto dostává do rukou nástroj, který bude v budoucnu vítaným pomocníkem při operacích hřebování dlouhých kostí.

Ing. Luboš Žilka, technický ředitel MEDIN, a.s.

 
  • tisk
  • předplatit si