COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2015

Zdravotníci z FN Plzeň učili veřejnost, jak si správně mýt ruce

Datum: 8. 6. 2015
Autor: Mgr. Nina Müllerová

Pátý květen patří každoročně Mezinárodnímu dni hygieny rukou. Správná hygiena rukou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak předcházet vzniku celé řady nemocí. Její pečlivé dodržování je také klíčovým opatřením v prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.

U příležitosti tohoto dne zorganizovalo oddělení epidemiologie Fakultní nemocnice v Plzni osvětovou akci určenou primárně pro návštěvníky a pacienty nemocnice. Ve vestibulu vchodu F nemocnice na Lochotíně a v pavilonu č. 22 v nemocnici na Borech byly připraveny edukační stolky, u kterých byli zájemci poučeni o správné hygieně rukou. Následně si mohli techniku dezinfekce rukou sami vyzkoušet a výsledky si ověřit s pomocí UV lampy. Smyslem celé akce bylo předvést veřejnosti metody správné dezinfekce rukou s ujištěním, že správně ošetřené ruce jsou pro ně z pohledu přenosu infekce bezpečné.

Zájem o správnou hygienu rukou ze strany pacientů a návštěvníků plzeňské fakultní
nemocnice byl veliký
foto: archiv FN Plzeň

Návštěvníkům se akce líbila. Oceňovali zejména možnost vidět na vlastní oči, zda si umějí ruce správně dezinfikovat. Mezi nejčastěji opomíjená místa patřily hřbety rukou. Akce byla doplněna o dotazníkové šetření zaměřené na jednotlivé situace, kdy je třeba mýt si ruce. Na otázky odpovědělo celkem 132 lidí a tato data budou dále zpracována oddělením epidemiologie. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do akce spolu s námi zapojili.

Mgr. Nina Müllerová, vedoucí Centra řízení kvality FN Plzeň

 
  • tisk
  • předplatit si