COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 9 / 2015

Číslo 9 / 2015

Číslo 9 / 2015
Vychází 7. září 2015

 

Obsah čísla

Editorial
 

Bordel v bytě – chytré dítě (Zdeněk Matějček)

str. 1

Názory
 

Chaos jménem zdravotnictví

str. 2 - 3

 

Zapomeňme na novelu, nastává čas nouzových řešení

str. 3

Nové knihy
 

Uchop kopřivu aneb o pozitivním přístupu k bolesti

str. 4

 

Ošetřovatelská péče 1. díl – Pro obor ošetřovatel

str. 4

 

Psychologie písma – Humanistický přístup v poznávání osobnosti z rukopisu

str. 4

 

Jak s dětmi mluvit o smrti

str. 4

Odborné téma
 

Bonding: Od historie po současnost

str. 5 - 7

 

Vliv alkoholu a kouření na vývoj plodu

str. 8 - 10

 

Sprevádzajúce osoby pri pôrode z pohľadu zdravotníckych pracovníkov

str. 11 - 14

 

Rizika kombinované hormonální antikoncepce

str. 15 - 17

 

Inkontinence moči u žen a speciální urodynamické vyšetření

str. 18 - 20

Public relations
 

Sestra na Středním Východě: V arabských zemích si nás váží a jsou k nám přátelští

str. 22

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Supervize a mentoring v ošetřovatelství – Koncepty podporující profesionální rozvoj a identitu sester

str. 23 - 26

Recenzovaný článek/Teoretický článek
 

Humanistický přístup ke kardiologickým pacientům

str. 27 - 28

Ze života nemocnic
 

Nejen pacientům FNKV nově slouží knihovna z telefonní budky

str. 29

Praxe
 

Ošetřovatelský proces u pacientky po operaci prsu podle modelu Myry Estrin Levineové

str. 30 - 32

Pro školy
 

Proč a jak inovovat praktické vyučování žáků středních zdravotnických škol

str. 34 - 35

Z konferencí
 

Dětští kardiologové z celého světa se po 26 letech sešli opět v Praze

str. 36 - 37

 

Jarní konference Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

str. 37 - 38

 

Projekt „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci“

str. 38

 

Projekt „Sestry pomáhají přestat kouřit“ slavil úspěch na mezinárodní konferenci v Kanadě

str. 39

Hojení ran
 

Komplexní přístup v péči o chronickou ránu při použití metod vlhkého hojení

str. 40 - 41

Historie
 

Vliv Alice G. Masarykové na vývoj československého ošetřovatelství

str. 43 - 46

Lekce angličtiny
 

Hormonal contraception

str. 47