COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2015

Projekt „Sestry pomáhají přestat kouřit“ slavil úspěch na mezinárodní konferenci v Kanadě

Datum: 7. 9. 2015
Autor: Vladislava Felbrová; Stanislava Kulovaná; Kateřina Malá; Iveta Nohavová; Eva Roubíčková

Mezinárodní společnost sester v onkologické péči (International Society of Nurses in Cancer Care, ISNCC) byla organizátorem Mezinárodní konference o ošetřovatelství v onkologii (International Conference on Cancer Nursing), která se konala ve dnech 8.–11. července 2015 v kanadském Vancouveru. Mezi 400 účastníky ze 41 zemí bylo také nás pět českých sester, které jsme prezentovaly naši mnohaletou činnost ve vzdělávání sester v kontrole tabáku a intervenování u kuřáků.

Téma konference znělo Výzkum v onkologickém ošetřovatelství: Globální strategie pro praxi založenou na důkazech. Abstrakta přednášek jsou volně k dispozici na webu ISNCC (www.isncc.org). Na konferenci se organizačně podílely také Asian Oncology Nursing Society, European Oncology Nursing Society, International Psycho-Oncology Society, Multinational Association of Supportive Care in Cancer a Oncology Nursing Society USA.

Vancouver je přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie a je to největší metropolitní centrum v západní Kanadě. Po více než devítihodinovém letu se nám naskytla úžasná podívaná na výškové budovy, rozlehlý přístav a krásnou scenérii největšího vancouverského parku – Stanley parku, poblíž kterého se konference konala.

Akci jsme využily také k setkání s hlavními představitelkami ISNCC – prezidentkou prof. Stellou Aguinaga Bialous, RN, DrPH, FAAN, prof. Lindou Sarna, PhD, RN, a Marjorií Wells, PhD, RN. Tématem našeho setkání bylo vyhodnocení projektu „Sestry pomáhají přestat kouřit“ a možnosti další spolupráce ISNCC s českými sestrami.

Díky aktivitám ve vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí v rámci sesterské sekce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) se stalo Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze centrem excelence pro sestry východní Evropy v kontrole tabáku. Projekt „Sestry pomáhají přestat kouřit“ měl za cíl především prohlubování znalostí, jak kuřáky motivovat k odvykání a jak správně intervenovat. V jeho rámci jsme uspořádaly jednodenní kurzy pro sestry v ČR, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Bulharsku a Maďarsku. Byla to pro nás velká zkušenost a těšilo nás mezinárodní ocenění. Vzdělávání sester v kontrole tabáku, zejména praktický nácvik, jak mluvit s pacientem, u nás stále plošně chybí. Přitom je to velmi důležité, protože sestry mají velký potenciál k úspěšné intervenci u kuřáků. Pokud by jej všechny opravdu využívaly, mohlo by to mít výrazný dopad na léčbu pacientů a její výsledky.

Během čtyřdenní konference jsme ve Vancouveru vyslechly mnoho zajímavých přednášek napříč celým světem z oblasti onkologie. Naše prezentace se týkala bariér v odvykání kouření pro sestry v ČR a v posluchačích vzbudila velký zájem – mj. je zajímaly také důvody, proč je v české populaci oproti jiným zemím tak vysoké procento kuřáků (v ČR je cca 2,2 miliónu kuřáků, což činí přibližně třetinu populace ve věku nad 15 let). Pro posluchače bylo též velmi překvapující vysoké procento kuřaček z řad našich sester – kouří bohužel 40 % z nás.

Závěrem lze říci, že naše účast na této velké mezinárodní konferenci byla pro nás velkým přínosem, a to nejen po odborné stránce, ale snad pomohla i zvýšit prestiž českých sester v zahraničí. Přesvědčily jsme se, že naše aktivity v kontrole tabáku jsou namířeny správným směrem, i když v bývalé východní Evropě jsme první. V rozvinutých zemích Evropy je zájem o kouření pacienta a intervence ze strany sestry samozřejmou součástí ošetřovatelské péče.

České sestry prezentovaly v kanadském Vancouveru svou mnohaletou činnost ve vzdělávání sester v kontrole tabáku v ČR
foto: autorky

V příštím roce se bude tato konference konat ve dnech 4.–8. září v Hong Kongu.

(Podpořeno projektem International Society of Nurses in Cancer Care „Eastern Europe Nurses Helping Smokers Quit“.)

Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná, Kateřina Malá, Iveta Nohavová, Eva Roubíčková,
sesterská sekce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku

 
  • tisk
  • předplatit si