Zpět do archivu

Číslo 1 - 2 / 2016

Číslo 1 - 2 / 2016

Číslo 1 - 2 / 2016
Vychází 1. února 2016

 

Obsah čísla

Editorial
 

Stydlivě tajeným otcem pokroku je génius lidské lenosti (Gabriel Laub)

str. 1

O čem se mluví

Odkaz „starých dobrých zdrávek“…nejednotný názor, či nepochopení?

str. 2

Seriál

Sestry – manažerky: péče o podřízené a jejich rozvoj

str. 4 - 5

Odborné téma

Péče o pacienta s klostridiovou kolitidou

str. 8 - 9

Problematika hygienické péče u obézních pacientů

str. 10 - 11

Specifika perioperační péče o pacienty s methicilin rezistentním Staphylococcem aureem

str. 12 - 14

Dezinfekce endoskopických přístrojů

str. 16 - 19

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Screening civilizačních chorob u veřejnosti v Plzeňském kraji

str. 20 - 24

Vybrané aspekty kvality života pacientů s pokročilou formou chronického srdečního selhání v paliativní péči z dotazníku WHOQOL-OLD – blízké vztahy, naplnění, smrt a umírání

str. 25 - 27

Praxe

Ošetřovatelská péče u pacientů po operacích na standardním oddělení

str. 28 - 30

Koronarografie

str. 31

Pro školy

Jak zdravě žít – Školní projekt podpory zdraví ve škole

str. 32 - 33

Z konferencí
 

Nefrologické sestry oslavily jubileum svého kongresu v Brně

str. 34 - 35

 

První české vydání své knihy pokřtil prof. Böhm na konferenci v Praze

str. 35 - 36

 

V Brně se hovořilo o budoucnosti komunitní péče v ČR

str. 36 - 37

 

Ke Světovému dni „STOP dekubitům“ se ÚVN přidala již potřetí

str. 37

 

Jarní a podzimní konference Sekce chirurgických oborů ČAS

str. 38

Odborný text

Využitie moderného terapeutického krytia v starostlivosti o rany

str. 40 - 41

Sociální práce

Činnost veřejného ochránce práv v místech, kde se poskytuje péče

str. 42 - 43

Historie

Horečka omladnic: zabiják matek, který ještě nezmizel

str. 44 - 45

Lekce angličtiny
 

Venous leg ulcer

str. 47