COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2016

Ke Světovému dni „STOP dekubitům“ se ÚVN přidala již potřetí

Datum: 1. 2. 2016
Autor: Lukáš Dorian Masar, DiS.; Mgr. Lucie Kubátová

Dne 19. listopadu 2015 se Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) zapojila již potřetí v historii do mezinárodního projektu „STOP dekubitům“ organizovaného EPUAP – Evropským poradním sborem pro otázky proleženin. Tato akce je určena především pro laickou veřejnost a snaží se zvýšit její povědomí a informovanost o problematice proleženin, jejich prevenci, výživové podpoře a léčbě.

Ústřední vojenská nemocnice se problematice screeningu, sledování a léčby dekubitů věnuje dlouhodobě. Máme sestaven multidisciplinární tým složený ze sester a zdravotnických asistentů, nutričních terapeutů a instrumentářek, který pravidelně sleduje, hodnotí a ošetřuje pacienty buď v riziku vzniku dekubitu, nebo s již vzniklým dekubitem. Tým je k dispozici kdykoli, když je potřeba pomoci v této oblasti, a cílem všech je zajistit co nejkvalitnější péči o tuto skupinu pacientů.

Akce STOP dekubitům probíhala v ÚVN v atriu pavilonu A. Laická veřejnost mohla u stánků diskutovat se zdravotníky i zástupci firem. Z hovorů vyplynul jeden velký problém, totiž že rodiny pečující o rizikového příbuzného mnohdy ani nevědí, že vůbec – a jaké – možnosti zlepšení péče o nemocného s proleženinami existují. Členové multidisciplinárního týmu se snažili předávat veškeré potřebné informace co nejuceleněji a zpětnými dotazy zjišťovali, zda pečujícím danou problematiku dostatečně objasnili. Velkou návštěvnost měl stánek s výživovými doplňky, tzv. sippingem. Jedná se o výživové tekutiny, krémy nebo pudinky, které dodávají tělu potřebné látky, zajišťují dobrou výživu buněk a napomáhají k lepšímu hojení. Zároveň jsou mnohdy velmi chutné a některé mohou nabídnout i nevšední gurmánský zážitek. Zájem byl také o materiály na hojení ran; hodně se diskutovalo také u stánku s polohovacími pomůckami. Při péči o člověka s omezenou pohyblivostí nebo upoutaného na lůžko je důležitá pomoc s jeho mobilitou, aby nebyl vyvíjen příliš velký tlak na místa, kde mohou proleženiny vzniknout. Polohování ulehčí využití tzv. polohovacích pomůcek, kterých náš trh nabízí nepřeberné množství, od antidekubitních pomůcek přes polohovací „hady“, polštáře, válce, válečky a mnoho dalších. Na některé lze vystavit poukaz, takže jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, další jsou volně prodejné.

Laická veřejnost mohla u stánků diskutovat se zdravotníky i zástupci firem
foto: ÚVN Praha

Členové týmu také poskytli zájemcům cenné rady, na jakou instituci se v otázce domácí péče obrátit nebo kdo jim může v této oblasti pomoci. Jednalo se především o kontakty na agentury domácí péče.

Mne osobně nejvíce zaujal mezi návštěvníky jeden pár. Žena byla na vozíku. Při rozhovoru u stánku si postěžovala na bolesti hýždí a jejich začervenání. Pochopitelně jsme jí poskytli odborné poradenství, doporučili jsme jí přípravky, kterými si může postižená místa ošetřit, a ukázali jsme jí, jak přípravky aplikovat. Pár odcházel viditelně nadšen. Spokojenost se jim zračila ve tvářích. Je to jen jeden příklad za všechny, který však dokládá, že tyto akce mají smysl. Neměli bychom se proto nechat odradit někdy relativně malým počtem zájemců. Vždyť mnohdy méně znamená více.

Lukáš Dorian Masar, DiS., vrchní sestra, Urologické oddělení ÚVN v Praze
Mgr. Lucie Kubátová, vrchní sestra, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze

 
  • tisk
  • předplatit si