COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2016

První české vydání své knihy pokřtil prof. Böhm na konferenci v Praze

Datum: 1. 2. 2016
Autor: PhDr. Eva Procházková, Ph.D.

„Psychobiografický model péče – specializovaná péče pro klienty s demencí“ – tak zněl název konference, která se konala v pátek 11. prosince 2015 ve Velkém sále Magistrátu hl. města Prahy na Mariánském náměstí v centru metropole pod záštitou radního Ing. Radka Lacka, radního hlavního města Prahy.

Po úvodních slovech organizátorů pozdravil přítomné i prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, který účastníkům poděkoval za jejich zájem o model péče, který svým uplatněním v praxi potvrzuje efektivitu teoretických vědomostí. Celostní přístup k člověku nachází uplatnění především v péči o seniory v pobytových zařízeních, kde má individualizovaný přístup k člověku jako k osobnosti své opodstatnění a tímto psychobiografickým modelem péče je adekvátně uchopen v praxi.

O postavení sester v České republice a o novodobých tendencích vrátit jejich vzdělávání na střední školy ve formě vzdělávání typu 4 + 1, s čímž Česká asociace sester (ČAS) zásadně nesouhlasí, pohovořila prezidentka této asociace PhDr. Martina Šochmanová, MBA. Přednesla důvody, proč je třeba mít vzdělané sestry, které mohou být se svými vědomostmi a erudicí adekvátními partnery sester z ostatních států Evropské unie. Na její přednášku navázala ředitelka Institutu Erwina Böhma (EBIN CZ/SK) PhDr. Eva Procházková, Ph.D., která upozornila, že systém vzdělávání 4 + 1 patří do minulosti. „S tímto způsobem se můžeme pouze vzdálit současnému trendu ve vzdělávání sester,“ upozornila. „Celá Evropa preferuje vysokoškolské vzdělávání sester s následnou specializací vzdělaných sester přímo na vysokých školách. Tyto příklady můžeme vidět u našich sousedů v Rakousku i v Německu, kde jsou posledními novinkami ve specializaci nabízené moduly Management paliativní péče a Management péče o člověka s onemocněním demence. Vzdělávání středoškolského typu je minulostí, neumožňuje transparentnost a porovnatelnost kvality ve vzdělávání sester na evropské úrovni,“ řekla.

V Evropě je už více než stovka institucí s certifikací ENPP

Poté následovala hlavní přednáška prof. Erwina Böhma, který přicestoval z Rakouska a pohovořil na téma BIOGRAFIE klienta a její přínos pro péči. Se svým osobitým šarmem se ujal slova a předložil základní teze svého modelu, na kterých jasně vysvětlil, jakým potenciálem je znalost životního příběhu pacienta/klienta pro přímou péči právě u klientů, kteří trpí symptomy demence. Personál v této péči často tápe – jakými komunikačními a ošetřovatelskými technikami mají zvládnout zatěžující situace v každodenní praxi. Vydáním knihy s názvem Psychobiografický model péče podle Böhma obdržela česká odborná i laická veřejnost materiál, který je nutné velmi pečlivě prostudovat a doplnit si tyto vědomosti vzděláváním na klíč, které předkládá ENPP/AT ve spolupráci s Erwin Böhm Institutem CZ/SK (www.ebinbio.cz). V závěru své přednášky popřál prof. Böhm posluchačům hodně úspěchů v jejich každodenní náročné práci a za asistence ředitelky Evropské sítě pro vědu a výzkum psychobiografické péče (ENPP) Marianne Kochansky a ředitelky EBIN PhDr. Evy Procházkové, Ph.D., pokřtil první vydání své knihy v češtině.

Nejen o psychobiografickém modelu péče v ČR hovořila na konferenci
ředitelka EBIN CZ/SK PhDr. E. Procházková, Ph.D.
foto: autorka

Dalším přednášejícím byl Christian Böhm, který představil činnost ENPP v Evropě jako vzdělávací instituce a také jako týmu odborníků, který uděluje certifikát kvality péče ENPP podle Böhma. Na základě šíření myšlenek a filozofie psychobiografického modelu péče existuje v Evropě už více než 100 institucí s certifikací ENPP, což zavazuje k rozvoji našeho vzdělávacího spektra, které již bylo obohaceno i o téma paliativní péče.

Dopolední program uzavřela módní přehlídka pracovních oděvů, která přítomné zaujala svou pestrostí barev a vzorů.

Odpolední blok se věnoval prezentacím z české praxe, především z institucí, kde již mohou, na základě kontinuálního vzdělávání v práci s biografií, předkládat náhled na pozitivní a kvalitativní změny v systému péče. Napříkad s úvodní přednáškou Jak začít vystoupila ředitelka pobytového zařízení pro seniory Tovačov Mgr. L. Olivová, na téma Biografie v plánování péče a mimořádné provozní překážky v praxi pohovořila ředitelka Domova důchodců Bechyně Mgr. A. Sakařová a mentorka odborné praxe Bc. A. Bártíková a o projektu Cesta životem a metodice práce s biografií mluvila vedoucí projektu Mgr. M. Hronová z Domova Sue Ryder Praha. Sociální pracovnice z Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí Mgr. E. Gregorová přednesla zkušenosti z inspekce přímé péče na základě práce s biografií a o roční zkušenosti s projektem PALATA a terapii prostředím se s posluchači podělily manažerka kvality Mgr. E. Průchová a vedoucí úseku D L. Burianová z PALATA Praha. Na závěr dne zazněly ještě přednášky PhDr. M. Trešlové, Ph.D., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o výzkumném projektu Práce s biografií a komunikace JCU a PhDr. E. Procházkové, Ph.D., o psychobiografickém modelu v ČR, práci s biografií seniorů a o Projektových dnech 2016.

PhDr. Eva Procházková, Ph.D., ředitelka Institutu Erwina Böhma (EBIN CZ/SK)

 
  • tisk
  • předplatit si