Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

I jedno tlačítko může výrazně pomoci k záchraně života

Datum: 3. 10. 2016
Autor: Kateřina Jansová

Zástava srdce, náhlý kolaps, pooperační následky, vnitřní krvácení – to jsou situace, které nastávají nejen na jednotkách intenzivní péče. Jde o náhlé situace, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Zdravotnický personál musí při jejich řešení jednat rychle a efektivně. K tomu jim mohou pomoci chytré funkce, které jsou dnes u moderních zdravotnických lůžek k dispozici.

1. CPR

Každé lůžko musí být dle legislativy vybaveno madlem, jímž můžeme mechanicky sklopit zádový díl do vodorovné polohy, abychom mohli zahájit resuscitaci. U elektronických lůžek, která mají řadu funkcí zabudovaných do dálkového ovládání či postranice postele, nechybí tlačítko CPR (cardiopulmonary resuscitation = kardiopulmonální resuscitace).

CPR je metoda, jejímž cílem je oddálení klinické smrti a zamezení nevratnému poškození životně důležitých orgánů, např. formou srdeční masáže či umělé plicní ventilace.

Pouhým stisknutím tlačítka CPR aktivujeme automatické snížení lůžka do nejnižší polohy a jeho srovnání do úplné roviny. Tím získáme ideální přístup k pacientovi a výchozí pozici pro zahájení efektivní resuscitace. Eliminace manuálního sklápění zádového dílu lůžka navíc umožní mít jednu ruku volnou, např. na uvolnění dýchacích cest.

CPR je možné aktivovat i při spuštěné automatické laterální terapii (ALT). Aktivní matrace, které jsou integrované do nemocničních lůžek, se dokonce začnou okamžitě při stisku tlačítka CPR vyfukovat, což je důležité pro efektivní resuscitaci. Půl hodiny po zahájení resuscitace (dostatečný čas pro její uskutečnění) se matrace začne opět nafukovat (prevence dekubitů). Aktivní matrace, které s lůžkem propojeny nejsou, lze vyfouknout jednoduchým rozpojením hadice od kompresoru, který přivádí vzduch do matrace.

Elektronická lůžka mají řadu funkcí zabudovaných do dálkového ovládání či postranice postele, a to včetně tlačítka CPR
fota: LINET

2. Trendelenburgova poloha

V případě, že pacient omdlí, zkolabuje nebo ztratí vědomí, když leží na lůžku, je potřeba mu co nejrychleji pomoci. Velmi vhodné je využít tzv. Trendelenburgovu polohu (TP), která způsobí rychlé prokrvení mozku.

TP je poloha, při níž pacient leží na zádech a jeho pánev je uložena výše než hlava. Užívá se při šoku ke zlepšení prokrvení životně důležitých orgánů, ale také při některých operacích.

Taková poloha je ovladatelná opět stiskem jednoho tlačítka. Ložná plocha se srovná a celá se nakloní o cca 12–14 stupňů směrem k hlavě. Můžeme ji použít i při náhlém poklesu tlaku pacienta nebo – stejně jako muž, po kterém je metoda pojmenována, Friedrich Trendelenburg – při operaci dutiny břišní.

3. Rentgenování na lůžku

Riziko vnitřního krvácení spojené se závažným poraněním skeletu a měkkých orgánů nebo stav po těžkém chirurgickém zákroku mohou znamenat přísnou kontraindikaci pro jakýkoliv pohyb pacienta. Provedení běžného rentgenového snímku hrudníku bez připraveného technického řešení můžeme v takové situaci provést jen velmi těžko.

Nejmodernější lůžka mají držák rentgenové kazety integrovaný přímo v zádovém dílu lůžka. To umožňuje bezpečné snímkování hrudníku bez nutnosti s pacientem na lůžku jakkoliv manipulovat. Držák je opatřen systémem lokalizace kazety pro přesné umístění pod pacientem.

Radiotransparentní ložná plocha umožňuje vyšetřovat pacienta také pomocí C-ramena od oblasti pánve k hlavě. Díky tomu můžeme provést například některé invazivní kardiologické výkony a kontrolní vyšetření přímo na lůžku.

4. Integrované monitory

Revoluční technologií v oblasti zdravotnických lůžek jsou monitory vitálních funkcí pacienta, které informují ošetřující personál v reálném čase o jejich stavu. Poskytují tak neustálý dohled nad stavem pacienta, čímž významně přispívají k celkové bezpečnosti nemocného a snížení frekvence a důsledků nežádoucích příhod.

Monitoring základních životních funkcí nenahrazuje klasický monitorovací systém na jednotkách intenzivní péče. Je však nezanedbatelným pomocníkem i na standardních odděleních, kde pacienti, kteří nejsou v přímém ohrožení života, mohou náhle zkolabovat.

Monitor může výrazně pomoci i při pooperačních stavech, kde je častou komplikací vnitřní krvácení. Při takovém stavu dochází k náhlému poklesu krevního tlaku a zvýšení pulzu, který by byl jinak hlášen až při běžné kontrole pacienta. Díky okamžité reakci tohoto jedinečného systému je komplikace hlášena okamžitě a výrazně je tak eliminováno riziko náhlých úmrtí. Tento systém je stále ve vývoji.

5. Inteligentní brzda

Žádný člověk není neomylný, chyby se stávají, je ale potřeba být na takové chyby připraven. Jedním z takových případů může být neúmyslné ponechání lůžka nezabrzděného. Výrobci zdravotnických lůžek nenechávají nic náhodě, a tak mají ta nejmodernější z nich automatickou brzdu.

Jde o unikátní funkci, která se aktivuje zhruba po minutě v případě, že lůžko stojí nezabrzděné a je připojené k elektrické síti. Tento systém výrazně redukuje pády a úrazy pacientů a zdravotnického personálu.

Kateřina Jansová, clinical coach LINET

 
  • tisk
  • předplatit si