COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

O hojení ran se opět diskutovalo, tentokrát v Českých Budějovicích

Datum: 3. 10. 2016
Autor: Redakce Florence

Další z cyklu vzdělávacích seminářů s názvem Efektivní hojení ran – Volba krytí podle spodiny rány, které letos poprvé pořádá náš odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence, se konal v úterý 6. září 2016, tentokrát v Českých Budějovicích.

Do Kruhového sálu komplexu Metropol se sjely desítky sester, aby si vyslechly sdělení lektorky Bc. Jany Dvořákové na téma hojení ran. Odpolední seminář byl opět rozdělen do tří bloků, které se týkaly patofyziologie chronických ran, režimových opatření nutných k úspěšné léčbě ran a wound healing continuu (kontinuu hojení rány).

V prvním bloku věnovaném chronickým ranám se lektorka zaměřila především na dekubity, bércové vředy a ischemické defekty včetně diabetické nohy. Kromě charakteristiky a etiologie jednotlivých ran upozornila mj. i na novou klasifikaci dekubitů dle doporučení Evropského poradního panelu pro dekubity (EPUAP) a ukázala i nejčastější chyby, k nimž při ošetřování dekubitů dochází. K výkladu využila i názorné pomůcky znázorňující dekubitus v sakrální oblasti.

Druhý blok byl věnován režimovým opatřením a zaměřil se především na kompresivní techniku u žilní nedostatečnosti. Lektorka v něm představila nejen jednotlivé typy obinadel a rozdíly v jejich užití, ale hovořila i o různých typech kompresivních punčoch a vhodnosti jejich použití. V tomto bloku se také mohly posluchačky samy zapojit a správnou kompresivní techniku si na vlastní kůži vyzkoušet. Dvě dobrovolnice představovaly pacientky a zájemkyně z řad posluchačů jim zkoušely udělat bandáž dolní končetiny. S pomocí přístroje na měření kompresního tlaku si pak ověřily, zda obinadlo dostatečně utáhly. Jejich počínání přitom mohly ostatní sledovat na promítacím plátně. Zájem byl veliký a správnou kompresi si na svých kolegyních vyzkoušela velká část přítomných.

Poslední blok semináře patřil přednášce o správném výběru krycích materiálů, použití správných antiseptik a požadavcích na krytí v jednotlivých fázích hojení. Lektorka jej doplnila o řadu kazuistik a osobních zkušeností, což mezi posluchačkami vyvolalo živou diskuzi.

Na závěr každého bloku přednášek položila lektorka posluchačům kontrolní otázku, která se vztahovala k právě probraným tématům, a první, kdo na otázku správně odpověděl, získal půlroční předplatné časopisu Florence.

Účastnice byly také požádány, aby vyplnily anketní lístky, které od nich byly na závěr akce vybrány. Šéfredaktorka časopisu Florence z nich pak po skončení přednášek vylosovala tři výherkyně, které dostaly dárek od partnera akce.

O tom, že akce má mezi zdravotníky úspěch, svědčí i fakt, že další dva semináře, které se budou konat 5. října 2016 v Praze a 2. listopadu 2016 v Ostravě, jsou už nyní kompletně obsazené. Ti, kdo se na semináře nestihli letos přihlásit, však nemusejí zoufat. Časopis Florence bude tento cyklus seminářů znovu pořádat i příští rok. Informace se čtenáři včas dočtou v časopise i na webových stránkách www.florence.cz v rubrice Vzdělávání/vzdělávací akce.

Redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si