Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

Pro život, ne pro školu se učíme (Seneca)

Datum: 3. 10. 2016
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Podzim je kromě babího léta, pouštění draků, padání listí, kratších a chladnějších dní a mnoha dalších věcí neodmyslitelně spjat i se školou. A právě otázka vzdělávání je v současné době předmětem mnoha diskuzí v oboru ošetřovatelství.

Začátkem září prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně novela zákona č. 96/2004 Sb., která má mimo jiné přinést i nový systém vzdělávání v podobě takzvaného modelu 4 + 1. Ten (a nejen ten) rozděluje ošetřovatelskou veřejnost na dva tábory, které vedou vášnivé diskuze, jak se můžeme přesvědčit nejen na sociálních sítích. Otázka vzdělávání, ale i budoucnost samotného oboru a nejpalčivější současné problémy těch, kdo ve zdravotnictví pracují, jsou skloňovány a diskutovány snad na každé odborné konferenci a setkání v zemi. V reakci na chystané změny vznikl i nový Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, který chce nejen podporovat ošetřovatelskou profesi a sesterské povolání, ale i hájit zájmy pacientů a vysvětlovat politikům i laické veřejnosti, proč sestra potřebuje vysokou školu.

Nejen o tomto spolku, jeho cílech a principech, na kterých má fungovat, se dočtete v tomto říjnovém čísle našeho časopisu. Dozvíte se v něm mj. i to, jaké otázky v souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb. byly diskutovány na XXII. královéhradeckých ošetřovatelských dnech nebo jak dopadla pilotní analýza sběru dat systému hlášení o nežádoucích událostech, kterou zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Odborné téma jsme tentokrát věnovali diabetu a nemocem srdce a cév. V něm se proto dočtete například, jaké jsou ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory při kardiovaskulárních onemocněních nebo jaké zkušenosti mají v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem s inzulinovou pumpou Minimed 640G u dětí. A protože si v letošním roce připomínáme dvacet let vyššího odborného vzdělávání v ČR, zařadili jsme do rubriky historie recenzovaný článek o historii praktické výuky sester u nás do druhé světové války.

Přeji vám hezké čtení.

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si