Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

Zkušenosti s inzulinovou pumpou Minimed 640G s technologií SmartGuard u předškolních dětí v ambulanci dětské diabetologie

Datum: 3. 10. 2016
Autor: Lucie Kolářová

Péťa má diabetes mellitus od svých 18 měsíců. Je léčen 4 inj. inzulinu denně, glykovaný hemoglobin 88 mmol/mol. Má neuspokojivou kompenzaci s častým výskytem hypoglykémií, které chlapec vzhledem k věku nerozpozná. Tyto stavy byly hlavně v nočních hodinách a vyžadovaly opakované noční měření glykémie a dokrmování jídlem, které chlapec odmítal. V červenci 2015 byla zahájena jeho léčba inzulinovou pumpou Minimed 640G s technologií SmartGuard. Došlo ke zlepšení kompenzace diabetu, glykovaný hemoglobin 73 mmol/mol a úbytku hypoglykémií. Rodiče i Péťa jsou spokojeni.

Úvod

V polovině roku 2015 se na našem pracovišti začala používat inzulinová pumpa Minimed 640G s technologií SmartGuard. Tato funkce, pokud pacient používá senzory, umožňuje lepší kontrolu nad hladinou glukózy, ale hlavně pomáhá předcházet závažným hypoglykémiím. Systém PLGM (Predictive low glucose management) umožňuje automatické zastavení bazálního inzulinu přibližně 30 minut před dosažením dolního limitu pro nízkou glukózu měřenou senzorem a také umožňuje automatické obnovení výdeje bazálního inzulinu po 30 minutách, kdy dojde ke zvýšení glukózy měřené senzorem nad stanovený limit. Výhodou je také možnost nastavení funkce pro dolní limit glukózy v průběhu dne a noci v různých časových intervalech (Uživatelská příručka Minimed 640G 2015).

Nastavení limitních hodnot glykémií se provádí při edukaci na našem pracovišti nebo v domácím prostředí firemním zástupcem. K možnosti využívání tohoto systému přispěla úhrada 24 senzorů zdravotní pojišťovnou pro děti do 18 let.

Pumpu Minimed 640G s technologií SmartGuard využívá v léčbě diabetu v naší ambulanci devět dětí ve věku 2–8 let (3 chlapci, 6 dívek). Požádali jsme rodiče těchto dětí o spolupráci a vyplnění dotazníku, v němž jsme položili 10 otázek, které se týkaly technologie SmartGuard. Celkem tedy odpovědělo devět rodičů.

Cíl práce

Cílem naší práce bylo zjistit, jaká je účinnost a bezpečnost léčby inzulinovou pumpou Minimed 640G s technologií SmartGuard u dětí s DM 1. typu ve věku 2–8 let.

Výsledky

Na první otázku Jak často používám senzory? odpovědělo nejvíce dotazovaných (4), že dva týdny v měsíci. Tři rodiče je používají stále, jeden respondent jen před kontrolou a jeden jen při nemoci (tab. 1).

Na druhou otázku, zda rodiče senzory dokupují, odpovědělo celkem šest rodičů, že nedokupují, tři rodiče dokupují přibližně tři senzory za měsíc. To činí finanční náklady zhruba 43 200 Kč za rok.

Na třetí otázku, jak často měří rodiče glykémii glukometrem po dobu použití senzoru, odpovědělo pět rodičů, že měření glukometrem provádějí méně často, než když dítě senzor nemá, čtyři rodiče měří glykémii glukometrem častěji, než když dítě senzor nemá. Na další otázku, zda je použití senzoru pro dítě zátěž, odpověděli všichni rodiče shodně, že není. Shodně ano odpověděli i na další, pátou otázku, zda využívají technologii SmartGuard PLGM. Na šestou otázku, kdy tuto funkci využívají, odpovědělo osm rodičů, že stále, jeden rodič ji využívá pouze v noci. Sedmá otázka se týkala náročnosti edukace při nastavení této funkce. Osm rodičů odpovědělo, že jim stačila pouze jedna edukace, jedni rodiče potřebovali edukaci třikrát. Na osmou otázku, zda systému v noci plně důvěřují, odpovědělo pět rodičů, že systému plně důvěřují, čtyři rodiče mu ne plně důvěřují. Devátá otázka se ptala, zda mají rodiče klidnější spánek. Osm rodičů uvedlo, že ano, jeden rodič ne. Poslední otázka směřovala na komplikace. Na otázku, zda jsou nějaké komplikace při používání senzoru, uvedlo sedm rodičů jako komplikaci nefungující senzor, jeden podráždění kůže a dva rodiče uvedli, že nejsou žádné komplikace (tab. 2).

Závěr

U všech devíti dětí léčených inzulinovou pumpou Minimed 640G, které používají systém SmartGuard, došlo ke zlepšení glykovaného hemoglobinu. Průměrný glykovaný hemoglobin 75 mmol/mol poklesl na 63 mmol/mol, tj. průměrné zlepšení o 12 mmol/mol.

Kromě toho, že z našeho pohledu došlo ke zlepšení kompenzace u všech dětí, došlo i ke zlepšení v porozumění léčbě diabetu (snížení telefonických konzultací rodičů s lékařem). U žádného pacienta ve sledovaném období neproběhla hospitalizace pro akutní komplikaci (hypoglykémie, ketoacidóza). Systém se osvědčil na našem pracovišti i při krátkodobé celkové anestezii při gastroskopii.

Nevýhodou je, že kontroly, edukace a rozebírání jednotlivých grafů jsou časově náročnější. U dětí však došlo kromě výše zmíněných pokroků i k jednoznačně lepšímu začleňování do kolektivních zařízení, zejména v mateřské škole jsou učitelé velmi spokojeni. Léčba pumpou se systémem SmartGuard se nám tedy osvědčila i u dětí předškolního věku. Používání tohoto systému zvyšuje bezpečnost léčby a snižuje výskyt hypoglykémií. Nejčastější komplikací v používání této technologie je podle rodičů nefungující senzor.

Závěrem můžeme říci, že technologie SmartGuard pomáhá dětem, rodičům i nám zdravotníkům v poznání a zvládání léčby diabetu.

Lucie Kolářová, Dětská klinika, dětská diabetologie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a. s.

 

Více o autorce:

Lucie Kolářová, Dětská klinika, dětská diabetologie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a. s.
1985–1989:
SZŠ Ústí nad Labem – Dětská sestra; 1989–1996: Masarykova nemocnice, Dětská klinika, odd. větší děti – dětská sestra; od 1996: Masarykova nemocnice, Dětská klinika, dětská diabetologie – edukační sestra; 2002: PSS v Brně – obor Edukace a léčba diabetiků

Literatura:

Uživatelská příručka Minimed 640G

 
  • tisk
  • předplatit si