COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2016

Jak žít kvalitní život s inkontinencí v domově seniorů

Datum: 14. 11. 2016

Stěhování do domova seniorů bývá pro seniory významným mezníkem – bohužel, častokrát vnímaným negativně, s pocitem, že je člověk jakoby odložený. Vytvářet domov pro seniory v pravém slova smyslu totiž vyžaduje poskytovat klientům nejen základní ošetřovatelské služby a péči, ale rovněž ty nadstandardní, zaměřené na jejich konkrétní potřeby. Domov pro seniory by proto neměl být vnímán jen jako poslední zastávka, ale měl by nabízet hodnotný a kvalitní model péče.

Klientskou základnu domovů pro seniory tvoří převážně starší a často na pomoc odkázaní uživatelé s pestrou škálou onemocnění, přičemž úlohou domovů kromě toho, že seniorům nabízejí základní péči a možnost kreativně stráveného a plnohodnotně využitého času, je rovněž speciální péče, při níž sehrávají klíčovou úlohu zaměstnanci těchto zařízení.

V tomto směru je potřebné zmínit potřebu neustálého vzdělávání v rámci poskytování ošetřovatelských služeb. Zaměstnancům domovů pro seniory jsou nabízeny různé druhy školení se širokým zaměřením. Jedním z takovýchto vzdělávacích programů je také TENA Expert. Jde o jedinečný přístup k práci s personálem domova, kdy vybraný člen personálu prochází školením se zaměřením na podporu kontinence a efektivní péči o inkontinentní uživatele, neboť právě toto onemocnění bývá u seniorů v domovech nejvíc frekventované. Vzdělávání v rámci programu TENA Expert funguje od roku 2013 a jeho školením již prošlo více než osmdesát zařízení.

Školení v tomto programu probíhá ve třech modulech, přičemž kromě výběru té nejvhodnější pomůcky, práce s klientem a nastavení individuálního klientského plánu se personál rovněž školí v plánování práce a týmové spolupráci. Podstatou individuálního plánu je, aby si klienti domovů co nejdéle udrželi základní toaletní návyky, v čemž se odráží jejich soběstačnost i vyšší osobní důstojnost. Program TENA Expert je nastaven tak, aby zvýšil komfort klientů a poskytoval jim podporu například v řízeném pitném režimu či při doprovázení na toaletu. Člen personálu, který prošel školením, se stává expertem v oblasti podpory kontinence, přičemž si v rámci svého zařazení vytvoří tým spolupracovníků, budoucích expertů, kteří budou v porovnání se zbytkem personálu disponovat širšími informacemi o inkontinenci a přístupech k podpoře kontinence. Tento tým bude mít na starosti dodržování vytvořených individuálních plánů i jejich pravidelnou aktualizaci. 

Podstatou individuálního plánu je, aby si klienti domovů co nejdéle udrželi základní toaletní návyky, v čemž se odráží jejich soběstačnost i vyšší osobní důstojnost
foto: Profimedia

Absolvování programu TENA Expert je však jen začátek. Skutečná změna pro personál nastává až v okamžiku aplikace nabytých vědomostí v praxi. Takovéto změny vyžadují na začátku více nasazení, neboť dochází ke změnám rutinních návyků při poskytování péče – a ty mohou být i časově náročnější. Vyškolení TENA Experti však potvrzují, že se vydali správným směrem, o čemž svědčí kladné odezvy od samotných uživatelů, od nadřízených či při kontrolách zařízení. Po zaběhnutí plánování a toaletního tréninku v domovech personál dokonce uvádí, že má méně práce spojené s inkontinencí.

TENA Expertky hovoří o výrazné změně pohledu na tuto problematiku, přičemž jako nejzásadnější vnímají změnu v péči o klienta tak, aby se klient za svůj problém nemusel stydět a nebyl jím vyloučen ze společenského života. Expertka Michaela Fárová z Domova pro seniory Jirkov uvádí, že po absolvování programu TENA Expert získala úplně jiný pohled na problematiku inkontinence. „Uvědomila jsem si, jak obrovský dopad má inkontinence, nejen u našich klientů, ale i u velké části populace různých věkových skupin, na kvalitu jejich života. Získala jsem mnoho informací, jak se lépe v této oblasti zorientovat, být nápomocná.“ Hanka Hrušková z Domova pro seniory Domažlice říká: „Nejzásadnější je pro mne přístup ke klientovi s tímto problémem, spolupráce s jeho praktickým lékařem a zajištění vhodných pomůcek, které ho dokážou vrátit do života v suchu, bez pocitu studu a bez obav z protečení a zápachu.“ Expertky též radí ostatním zařízením, která uvažují o své účasti v programu TENA Expert, aby dále neváhala a programu se zúčastnila, neboť získají kvalifikovaného pracovníka, setkají se se zajímavými lidmi, kteří na projektu participují, prostřednictvím přednášek přijmou informace, praktické rady, ale i zpětné vazby, které při své práci s klienty budou moci využít.

Kromě toho, že TENA Expert pomáhá při zvyšování komfortu klientů v domovech pro seniory prostřednictvím plánování a individuálního přístupu, je rovněž výsledkem snižování počtu inkontinenčních pomůcek v těchto zařízeních, přičemž prioritou programu není jejich kvantitativní, ale efektivní využívání. „Tady nejde nikomu o to, aby se prodalo co nejvíc produktů firmy, ale právě o to, jak služby zekonomizovat, polidštit, zjednodušit – a vyhladit už i tak kostrbatou cestu klientům závislým na pomoci jiných,“ připomíná TENA Expertka Hanka Hrušková.

Dnes ještě stále stojíme na začátku cesty v poskytování ošetřovatelských a zdravotnických služeb a právě domovům pro seniory se věnuje velmi málo pozornosti. Zkvalitnění modelu péče v těchto zařízeních by proto mělo být klíčové. Program TENA Expert může být jedním z prvních kroků.

 
  • tisk
  • předplatit si