COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2016

Některá díla se pod kůži vryjí navždy

Datum: 14. 11. 2016
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Dostává-li žena husí kůži, je to ten nejsamozřejmější proces na světě, prohlásil kdysi švédský spisovatel, umělec a novinář August Strindberg. Možná však netušil, že „husí kůže“ naskakuje všem savcům, a to z mnoha důvodů (strach, chlad, vzrušení). Huse, po níž je tento jev pojmenován (připomíná její kůži zbavenou peří), proto naskočit nemůže.

Plocha lidské kůže dosahuje u dospělého člověka rozměrů cca 1,5 až 2 m2, což z ní činí největší orgán lidského těla. Kdybychom člověka stáhli z kůže, vážila by i se všemi vrstvami asi jako malé dítě – zhruba 20 kilogramů. A jak nám ukazuje historie, patřilo stahování z kůže k „oblíbeným“ mučicím praktikám. Dokládá to mj. i v posledních dnech medializovaný objev dvou knih v knihovně Harvardské univerzity, u nichž vědci zkoumáním potvrdili, že jsou vázané v lidské kůži. Podle představitelů univerzitní knihovny se dá předpokládat, že v archivu bude víc takovýchto kousků, ale knihovníci se je rozhodli aktivně nevyhledávat, protože by poutaly pozornost kvůli svému obalu a nikoli obsahu a vzhledem k jejich stáří by hrozilo jejich poškození.

Lidská kůže však primárně plní celou řadu jiných důležitých funkcí (než je zařazení do knihovny), a proto je třeba o ni pečovat. My jsme se jí rozhodli věnovat část tohoto listopadového čísla našeho časopisu. V odborném tématu, které je zaměřeno na dermatologii, se tak dočtete mj. o tom, jak vypadá léčba psoriázy biologiky u pacientů Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, nebo na co je třeba dát si pozor v souvislosti se znaménky. Studenti Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK se s vámi podělí o své zážitky ze studijní stáže v Nizozemsku a kolegyně z Thomayerovy nemocnice v Praze vás seznámí s tím, jak vypadá péče o pacienty po cévní mozkové příhodě ve Švýcarsku. Nechybějí samozřejmě ani další naše pravidelné rubriky a chybět nesmí ani naše soutěž. Ve hře jsou tentokrát výrobky švýcarské kosmetiky Swisso Logical.

Přeji vám v ní hodně úspěchů a hezké čtení.

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si