COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2016

Praktická anesteziologie

Datum: 14. 11. 2016

2., přeprac. a dopl. vydání

/ Jiří Málek a kol. / Grada Publishing, a. s., 208 s., 399 Kč /

Aktualizované vydání oblíbené a didakticky úspěšné učebnice pro pre- i postgraduální studium, které je doplněno o DVD s více než 40 názornými videosekvencemi. Kniha obsahuje i poslední resuscitační odborná doporučení.

 
  • tisk
  • předplatit si