COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2016

Střední zdravotnická škola v Turnově funguje již 55 let

Datum: 14. 11. 2016
Autor: Mgr. Blanka Blažková

V historii každé školy nalezneme dny, které představují určité mezníky. Pro Střední zdravotnickou školu (SZŠ) Turnov je to 1. září 1961 – den, kdy se poprvé otevřely brány školy, která spolu s novým školním rokem začínala v nových prostorách, v novém městě…

Když se dnes, po pětapadesáti letech, ohlédneme zpět, můžeme konstatovat, kolik věcí se od té doby změnilo. Listovat školní kronikou a sledovat osudy učitelů, studentů a studentek i samotné školy je inspirující i pro dnešek. A kam že jsme se za tu dobu dostali? Stačí jen malé ohlédnutí zpět, neboť současnost vypovídá i o minulosti. Co se tedy odehrálo na SZŠ Turnov za posledních pět let?

Stále rozšiřujeme nabídku oborů, které lze na naší škole studovat. Vedle stálic, jako jsou obory zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum či učební obor ošetřovatel, se v roce 2014 otevřel také studijní obor sociální činnost. Tím ale změny v obsahu vzdělávání nekončí. Pro příští školní rok budeme jako jediná zdravotnická škola v širokém okolí nabízet další maturitní novinku, a to studijní obor masér – sportovní a rekondiční. Možná i proto se turnovská zdrávka umístila hned dvakrát v anketě Škola roku Libereckého kraje na předních místech. V roce 2011 to bylo krásné první místo a v roce 2015 skončila na místě třetím.

Z hlediska přístupu ke vzdělávání je na naší škole novinkou i inspirace inkluzivním vzděláváním a podpora studia žáků s odlišným mateřským jazykem. Je úžasné sledovat úspěchy nejen českých studentů a studentek, ale i našich studentů z Mongolska, Vietnamu, Ukrajiny či Moldávie.

Rozvoj školy by však nebyl myslitelný bez finanční podpory. Jako příspěvkovou organizaci nás těší každá investice našeho zřizovatele, Libereckého kraje. Díky němu mohla budova školy projít v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly opraveny střecha, okna a sociální zařízení. V rámci projektu Tech Up byla také vybudována nová přírodovědná učebna pro výuku předmětů biologie a chemie. Kromě toho vzniklo v našem Domově mládeže, z iniciativy našich učitelek, i malé Muzeum ošetřovatelství (článek o něm vyšel v čísle 4/2016 časopisu Florence – pozn. red.).

Ředitelka školy Mgr. Lenka Nováková vítá ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., při příležitosti oslav 50. výročí založení SZŠ v Turnově (12. 10. 2011)

Studenti se věnují charitě i zábavě

Školu však netvoří jen budovy a vybavení, ale především její učitelé, studenti a studentky. Ty ze SZŠ Turnov můžete potkat v ulicích města, neboť naše škola každoročně pomáhá s realizací celé řady charitativních sbírek a projektů, jako je např. Květinový den, Den s Emilem, Život dětem, Bílá pastelka a Červená stužka. Tím však naše zapojení do dobrovolnických projektů nekončí. Od roku 2008 probíhá na naší škole adopce na dálku, v jejímž rámci nyní podporujeme chlapce ze Zambie. Ubytovaní žáci a žákyně v Domově mládeže při SZŠ Turnov také spolupracují s Domovem důchodců Pohoda.

Za zmínku stojí i projekt Zdravý zoubek, který realizujeme již několik let. V jeho rámci vysíláme naše studenty do turnovských mateřských škol, abychom děti naučili správné péči o zuby.

Již 16 let také trvá naše partnerství se školou v Niesky ve Spolkové republice Německo, která se u nás každoročně účastní soutěže v předlékařské první pomoci a zajišťuje tak mezinárodní rozměr této soutěže. Podobné partnerství jsme navázali i se školou v polské Jelení Hoře. Výměnné pobyty a vzájemné návštěvy českých, německých a polských studentů jsou zajímavým oživením naší výuky.

Ředitelé škol převzali ocenění Škola roku Libereckého kraje 2011 z rukou náměstka hejtmana Bc. Radka Cikla a vedoucí odboru Ing. Jiřiny Princové
fota: SZŠ Turnov

A protože si uvědomujeme, že studium je věc nelehká, doprovází školní rok i celá řada zážitkových akcí, při kterých se učíme mj. brát věci s humorem. Na prvním místě jsou určitě sportovní aktivity typu lyžařský výcvikový kurz, vodácký kurz, sportovně-turistický kurz nebo vánoční a červnový sportovní turnaj. Z dalších akcí to je například ekologický kurz, projektový den ekologické výchovy či ochrana člověka za mimořádných situací.

Je toho zkrátka mnoho, čím naše škola za dlouhou dobu svojí existence prošla, a ještě mnoho toho má před sebou. Jak však říká naše ředitelka Mgr. Lenka Nováková: „Zdraví nevyjde nikdy z módy.“ A proto bych naší škole, pedagogickému sboru i našemu studenstvu chtěla popřát pevné a opečovávané zdraví a aby se nám všem dobře a spokojeně pracovalo. Věřím, že si toho, že se nám společně daří, brzy všimnou nejen v Turnově. A ten, kdo by se chtěl na naši školu a práci přijít podívat nebo by u nás chtěl studovat, může přijít na náš den otevřených dveří, který se koná v SZŠ Turnov v pátek 9. prosince 2016 od 9 do 16 hodin. Všechny zájemce rádi provedeme.

 

Mgr. Blanka Blažková, vyučující na SZŠ Turnov

 
  • tisk
  • předplatit si