Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2016

V Českých Budějovicích se konalo mezinárodní sympozium o ošetřovatelství

Datum: 14. 11. 2016
Autor: Mgr. Alena Binterová

Prestižní mezinárodní sympozium, u jehož zrodu stála Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZSF JU), se ve svém devátém ročníku vrátilo do Českých Budějovic. Dvoudenní akce zaplnila od čtvrtka 15. září do pátku 16. září 2016 přednáškové sály budovy Vltava ZSF JU. Tématem letošního ročníku byla Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči.

Do Českých Budějovic přijeli odborníci z Polska, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Turecka, Iráku a dalších zemí. Jménem vedení fakulty je přivítala děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. „Jsem velice ráda, že se u nás na fakultě opět sešli odborníci z univerzit, vysokých škol a samozřejmě také z klinické praxe, protože spojení teorie a praxe je v našem oboru velice důležité,“ zdůraznila. Smyslem takových akcí, jako bylo toto sympozium, je totiž společně přispět k nastavení správné cesty, kterou by se měl rozvoj ošetřovatelství dále ubírat.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oslavuje letos čtvrtstoletí své existence a spolu s ní i Zdravotně sociální fakulta, která patřila k jejím zakládajícím fakultám. Letos v září zároveň uplynulo i 15 let od otevření prvního ročníku bakalářského programu kvalifikační přípravy sester, v němž byla ZSF JU spolu s tehdejší Zdravotně sociální fakultou v Ostravě první v České republice. O to smutnější je fakt, že se letošní sympozium konalo právě v době, kdy se v ČR připravuje legislativní změna ve vzdělávání sester. Organizátoři sympozia proto zařadili na úvod akce celý jeden blok zaměřený právě na toto téma.

V úvodu pozdravil účastníky rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., který velmi ocenil, že organizátoři kladou tak velký důraz na součinnost teorie a praxe. Zdravotně sociální fakultu zařadil mezi vzorové fakulty JU, které berou výzvy doby vážně. „Je radost spolupracovat s vedením této fakulty na tom, co je potřeba udělat lépe, kde je možný rozvoj, i v tom, co se naopak může naučit od jiných. Fakulta je zaměřena na profesní vzdělávání a i zde vidím, že nepodceňuje oblast teorie, ale nezapomíná ani na to, že je především praktická,“ uvedl. Program sympozia označil za šťastnou kombinaci všeho, co k této profesi patří: vzdělávat lidi jak pro praxi přímé péče a z hlediska managementu, tak po stránce vztahu k člověku. Vyjádřil přání, aby bylo vzdělávání zdravotnického personálu stále lepší a reagovalo na aktuální výzvy, jak se dál rozvíjet a zlepšit – aby každý člověk, který se dostane do péče zdravotníků, mohl mít pocit, že je v dobrých rukou.

 

Nedostatek sester řeší i naši zahraniční sousedé

Děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., upozornila, že sympozium je příležitostí prezentovat výsledky různých výzkumů v ošetřovatelství, protože byť je to mladá vědní disciplína, má všechny potřebné aspekty a už dosáhla výborných výsledků. Ve svém přehledném zamyšlení nad budoucností ošetřovatelství zdůraznila, že nedostatek sester není pouze naším, ale celosvětovým problémem.

O vzdělávání sester pak mluvili odborníci ze států Visegrádské čtyřky, kteří poskytli užitečné srovnání se systémem v ČR. Jejich příspěvky byly velmi inspirativní, neboť Polsko, Maďarsko i Slovensko vstupovaly do Evropské unie se stejnými základními principy jako Česká republika. Všechny tyto země se společně snažily sladit vzdělávání se systémy zemí západní Evropy a i nyní řeší podobné problémy, ale v každém státě k nim přistupují jinak. Organizátoři uvítali také kolegy z Německa a Rakouska, jejichž systém čeští politici často uvádějí za vzor – avšak zavádějícím způsobem, protože v současné době se i tam vzdělávání sester postupně přesouvá na vysoké školy.

Jednotlivé oborové sekce se následně zabývaly legislativou, právem a etikou, klinickou, komunitní a multikulturní péčí, vzděláváním, výzkumem a příklady dobré praxe. „Naším cílem je hledání možností dalšího vývoje uvedených oborů a zkvalitňování péče o pacienta, kdy vidíme součinnost teoretických poznatků a dobré praxe jako nezbytné atributy profesionálního přístupu,“ uvedla za organizátory PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. „Pro zkvalitnění péče je nutná užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a praxí,“ dodala.

 

Místa konání se každoročně mění podle pořadatelské univerzity

Tradici ošetřovatelských, vědeckých a mezinárodních setkání, jejichž třetí cyklus zahájilo toto sympozium, založila tehdejší vedoucí katedry ošetřovatelství a současná děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová. První ročník se proto konal v Českých Budějovicích a od roku 2008 se ujalo pravidlo, že pořádání každého dalšího ročníku zajistí některá z partnerských univerzit. Patří mezi ně Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře na Slovensku, Univerzita Debrecen v Maďarsku a Univerzita Řešov v Polsku.

„Z dosavadních hodnocení se tento systém organizování sympozií jeví jako velmi přínosný,“ řekla PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., s tím, že se osvědčil při vzájemném setkávání nad řešením společných profesních zájmů. „Nyní jsme pozvali zástupce vzdělávání a praxe v ošetřovatelství i porodní asistence i ty, kteří se podílejí nebo mají zájem o rozvoj těchto oborů. Letos jsme rozšířili témata také do oboru neodkladné péče, protože záchranáři jsou součástí velké skupiny nelékařů. Věříme, že vzájemná bližší spolupráce bude ku prospěchu všech,“ uzavřela Trešlová.

Mezi hosty sympozia byli i zástupci partnerských univerzit, převážně vyučující v daných oborech a zástupci z praxe. Se svými příspěvky vystoupili rovněž studenti ZSF JU, kteří vytvořili výborné bakalářské a diplomové práce. Představovali výsledky projektů a výzkumných šetření, které sledovaly aktuální problematiku v oborech a přinesly podněty pro zkvalitňování péče. Účastníci také diskutovali na téma prevence zdraví, vzdělávání sester, péče o seniory, role porodní asistentky v systému péče, multikultura, dobrá praxe v ošetřovatelství, problematika práce záchranářů, ale i násilí a agrese při poskytování péče.


Více o mezinárodním sympoziu ZSF JU

foto: Pavel Dolejší

Tradice kongresů, které si získaly velké mezinárodní renomé, se zrodila v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích organizovala od roku 2001 každoročně Jihočeské ošetřovatelské dny, které postupně lákaly stále více zahraničních účastníků. Dnes už je tato akce důležitým fórem pro zdravotníky zemí tzv. Visegrádské čtyřky, tedy z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, a každým rokem přibývá i odborníků z dalších zemí. Letos se jej zúčastnili zástupci praxe a vzdělávacích institucí z celé České republiky, aktuální informace přijela prezentovat i členka prezidia České asociace sester Mgr. Nina Müllerová.

 

Mgr. Alena Binterová, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 
  • tisk
  • předplatit si