Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2016

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ocenilo nejlepší sestru i Anděly v modrém

Datum: 14. 11. 2016
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Za hudebního doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR bylo ve středu 12. října 2016 v aule Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze slavnostně zahájeno vyhlášení vítězů VI. ročníku resortní soutěže O nejlepšího nelékařského zdravotnického pracovníka Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV). Do soutěže bylo letos nominováno rekordních dvacet zdravotníků, z nichž odborná porota vybrala patnáct finalistů a z nich pak jednoho vítěze. Tou nejlepší se pro letošní rok stala všeobecná sestra Jana Moltašová z Karlových Varů.

Jana Moltašová je zkušená zdravotní sestra, která už více než rok pečuje o pacienty v ordinaci v Karlových Varech, v níž trvale neordinuje lékař. Kromě toho zvládla ještě ve vitríně v čekárně ordinace vybudovat minimuzeum dnes už historických nástrojů a pomůcek pro ošetřovatelství, o které se pečlivě stará. Pacienty si získává svou laskavostí a odbornou zdatností. I proto ji porota ocenila titulem Nejlepší nelékařský zdravotnický pracovník ZZMV pro rok 2016.

To však nebylo jediné ocenění, které bylo během slavnostního odpoledne předáváno. Během akce, kterou moderovala Martina Kociánová a na níž v úvodu vystoupili patronka soutěže – náměstkyně ministra vnitra Mgr. Martina Pálková, MBA, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Ing. Drahoslav Ryba, ředitel ZZMV Mgr. Jan Louška, náměstek ředitele odboru strategie Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra JUDr. Miroslav Petrák a náměstek ministra vnitra Mgr. Jiří Zmatlík, převzaly ocenění i další tři sestry.

Dana Henzelínová, Eva Hlušičková a Dana Stejskalová prokázaly, že jsou ženami na svém místě, když v jejich ordinacích zkolabovali dva pacienti a jedna lékařka. Zachovaly duchapřítomnost, okamžitě zahájily KPR, zavolaly záchrannou službu a pacienty oživovaly až do příjezdu záchranky, čímž jim zachránily život. Všechny proto obdržely medaili a ocenění Anděl v modrém.

Kromě nejlepšího nelékařského zdravotnického pracovníka roku 2016, ocenilo letos Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra i tři své sestry, které ve službě zachránily tři lidské životy
fota: Petr Šedivý

„Jedná o mimořádné lidské činy, které si podle našeho názoru zaslouží ocenění. Proto jsme se rozhodli zavést novou tradici a kromě titulu Nejlepšího nelékařského zdravotnického pracovníka ZZMV udělovat nově i ocenění Anděl v modrém,“ vysvětluje mluvčí ZZMV Miloš Navrátil.

Soutěž O nejlepšího nelékařského zdravotnického pracovníka ZZMV je koncipována jako poděkování všem pracovníkům za jejich mimořádnou práci. Primárně se týká profesí, jako jsou všeobecná sestra, fyzioterapeut, masér, sanitář, řidič dopravy nemocných a raněných, radiologický asistent, zubní technik, asistent zubního technika a zdravotnický záchranář.

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR poskytuje zdravotní péči všem profesionálním hasičům, policistům a dalším zaměstnancům, kteří spadají pod Ministerstvo vnitra ČR. O zdravotnících, kteří jsou do soutěže nominováni, rozhodují sami pacienti, a to vyplněním formuláře, který je dostupný v čekárnách ordinací, na webu www.zzmv.cz nebo prostřednictvím SMS. Vítěz soutěže je pak vyhlášen na slavnostním odpoledni, které je spojeno s kulturním programem. Tím letošním bylo kromě hudebního vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie ČR i vystoupení Tria Amadeus, které doprovodilo pěvecké vystoupení Martiny Kociánové, jež zazpívala několik operních árií.

 

Bc. Magda Hettnerová s využitím tz

 
  • tisk
  • předplatit si