COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2016

Odstartoval mezinárodní projekt RANCARE – přidělovaná – chybějící ošetřovatelská péče

Datum: 12. 12. 2016
Autor: tz

Dne 20. září 2016 odstartoval v Bruselu projekt s názvem „PŘIDĚLOVANÁ – CHYBĚJÍCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE – mezinárodní a vícevrstevný problém“, který je financován programem COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu).

Tento projekt vznikl proto, že ve světě přibývá důkazů o značném výskytu přidělování ošetřovatelské péče v prostředí akutní nemocniční péče, což je vždy spojováno s nepříznivými dopady na pacienty, sestry i organizaci. Projekt RANCARE Action, věnovaný přidělované péči, má za cíl umožnit diskuzi o přidělované péči na základě mezinárodního srovnávacího přístupu s důsledky pro praxi a profesní rozvoj. Toho lze dosáhnout rozvíjející se spoluprací, vytvářením kontaktů a výměnou dovedností a znalostí na evropské i mezinárodní úrovni, stejně jako integrací různých oborů a přístupů včetně ošetřovatelství, etiky, zdravotnických věd obecně, ekonomie a sociální politiky.

RANCARE Action je jedním z 26 navržených projektů ze všech zemí EU, které uspěly (z celkem 360 žádostí). Vedoucím projektu je prof. Evridiki Papastavrou, PhD, z Kyperské technologické univerzity (Ústav ošetřovatelství), tato univerzita je i příjemcem grantu.

Do projektu se zapojí nejrůznější specialisté, jako jsou akademici, odborníci z praxe, tvůrci politiky, školitelé a pacientské skupiny z 28 zemí (EU a další) a mnoha oborů – ošetřovatelství, psychologie, filozofie, etiky či ekonomie a managementu zdravotnictví.

Projekt bude probíhat prostřednictvím čtyř pracovních skupin a dvou horizontálních výborů, které budou dohlížet na různé aktivity naplánované na čtyřleté období trvání projektu. Každá z pracovních skupin se zaměří na jinou oblast: otázky konceptualizace, organizace a metodologie (pracovní skupina 1), intervence založené na důkazech a jejich návrhy (pracovní skupina 2), etický rozměr přidělování péče (pracovní skupina 3) a otázky vzdělávání (pracovní skupina 4). Očekávané výstupy zahrnují rozšíření znalostí o přidělování péče, faktorech přispívajících k tomuto jevu a vytváření opatření, která mají za cíl poskytování bezpečné péče pacientům.

Více informací o projektu je k dispozici v angličtině na webové stránce http://www.cost.eu/ COST_Actions/ca/CA15208.

Česká republika je do projektu zapojena prostřednictvím Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zástupkyní vedoucího pracovní skupiny 1, která bude pracovat na konceptualizaci, organizaci a metodologii diskutovaného tématu, byla zvolena PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D.; doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., je členkou pracovní skupiny 2 pro intervence a jejich návrhy. Obě jsou současně i členkami řídicího výboru.

 

tz

 
  • tisk
  • předplatit si