COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2016

The Psychological Context of Labour Pain

Datum: 12. 12. 2016
Autor: Raudenská J, Javůrková A,

Raudenská J, Javůrková A, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016

Útlá knížečka editovaná dvojicí Jaroslava Raudenská a Alena Javůrková, zaměřená na psychologický kontext porodních bolestí (The Psychological Context of Labour Pain), kterou v roce 2016 vydalo nakladatelství Nova Science Publishers, Inc., v New Yorku, je stručným a přesto informačně bohatým přehledem podstatných témat z dané oblasti vědy i lékařské či klinickopsychologické praxe.

Dílko uchopuje široké spektrum témat, od profylaxe bolesti až po hluboce lidský, spirituální prožitek porodu, od možností svépomoci až po výhradně odborné zákroky, od odborníka a jednotlivce po multioborový tým, od matky přes dítě až k rodinnému či široce sociálnímu kontextu, od psychogenně podmíněné úzkosti a strachu až po fenomén ryzí fyziologické bolesti a možnosti jejich zvládání.

Samostatná kapitola je věnována i porodu s využitím císařského řezu (sectio caesarea) – statistikám, okolnostem jeho osobní i odborné volby či širším filozoficko-lidským a odborným souvislostem tohoto chirurgického zákroku.

Kniha se pokouší otevřít pomyslná dvířka mezioborové spolupráce, jejíž efektivita je sice v porodnickém kontextu dnes již neoddiskutovatelná, ne vždy však reálně využívaná. Přínosná tedy může být komukoli, kdo se podílí na předporodní přípravě, porodu i poporodní péči.

Užitečné informace zde naleznou lékaři (zejm. gynekologové, neonatologové, anesteziologové či psychiatři), fyzioterapeuti, kliničtí psychologové a psychoterapeuti, zdravotní sestry i sociální pracovníci. Podnětná bude také pro studující uvedených oborů.

Editorky jsou si vědomy, že rozsah jednotlivých kapitol neumožnil vyčerpávající odborné pojetí těchto klíčových fenoménů lidského života (porod a bolest), přesto (nebo možná právě proto) může být kniha vhodným „odrazovým můstkem“ pro další studium této problematiky (kniha přehledně uvádí množství zdrojů) a praktickým návodem k účinnému propojení různorodých oborů ve prospěch života. Života od jeho nejútlejšího počátku a v jeho nejhlubší lidské podstatě – skrze matku a dítě a jejich spoluprožívání.

 

Pavel Humpolíček, Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy university

V Brně dne 5. 7. 2016

 
  • tisk
  • předplatit si